Egen hemsida eller websajt? Sätt en länk till oss!
Egen websajt?
Länka till oss!
faktabanken.nu logo
20 år rosett Veteransajt
 Faktabanken.nu
 har fyllt 20 år
Bredband
Startsidan
 MobilerFrågor och svarDatorer
Naturvetenskap
Teknik
Juridik
Uppfinningar
 SpelSpecialsektionerHobby
Rymdstationen
Solsystemet
Elektronik
Robotar
Trafikmärken
Dataord
Periodiska systemet
Projekt stadsbild
Tågsignaler
Gradbeteckningar
Showen utan slut
 MobiltelefonerSmått och gottDatorspel
Romerska siffror
Synvillor
Geologitidsåldrar
Motståndsfärgkoder
Diamantkvaliteter
Måttenheter
Spelord
Chattförkortningar
Filnamnsändelser
Batterier
Körkortsklasser
Knopfilmer
Runor
E-nummer
Farlighetsnummer
Polisgrader
Elektronik
Om faktabanken.nu
Länkbilder
Annonsering
Om cookies/GDPR
Fakta
  Militära gradbeteckningar enligt tidigare system  
Grader och gradbeteckningar enligt systemet som upphörde vid utgången av 2008
(plus vissa ännu tidigare utseenden på gradbeteckningar enligt äldre system, se längst ner)Armén
Uniform, gradbeteckning Uniform, gradbeteckning Uniform, gradbeteckning Uniform, gradbeteckning Uniform, gradbeteckning Uniform, gradbeteckning, officerare, axelklaff Uniform, gradbeteckning, officerare, axelklaff Uniform, gradbeteckning, kapten, axelklaff Uniform, gradbeteckning, axelklaff Uniform, gradbeteckning, axelklaff Uniform, överste, axelklaff Uniform, axelklaff Uniform, gradbeteckning, axelklaff Uniform, gradbeteckning, axelklaff Uniform, gradbeteckning, axelklaff Uniform, gradbeteckning, general, axelklaff
Korpral Furir Sergeant
Kadett
1:a året
Kadett
2:a året
Fänrik Löjtnant Kapten Major Överste-
löjtnant
Överste Överste
av 1:a
graden
Brigad-
general
(införd 2000)
Gene-
ral-
major
Gene
ral-
löjtnant
General
Exemplen på grön botten från fältuniform.
Den nedersta symbolen på arméns axelklaffar för korpral
t.o.m. överste varierar beroende på förbandstillhörighet

Flottan
Uniform, flottan, gradbeteckning Uniform, flottan, gradbeteckning Uniform, flottan, gradbeteckning Uniform, flottan, axelklaff Uniform, flottan, axelklaff Uniform, flottan, gradbeteckning Uniform, flottan, gradbeteckning Uniform, flottan, gradbeteckning, kapten, axelklaff Uniform, flottan, axelklaff Uniform, flottan, axelklaff Uniform, flottan, axelklaff Uniform, flottan, gradbeteckning, axelklaff Uniform, flottan, gradbeteckning, axelklaff Uniform, flottan, gradbeteckning, axelklaff Uniform, flottan, gradbeteckning, axelklaff
Korpral Furir Sergeant
Kadett
1:a året
Kadett
2:a året
Fänrik Löjtnant Kapten Örlogs-
kapten
Kom-
mendör-
kapten
Kom-
mendör
Kom-
mendör
av 1:a
graden
Flottilj-
amiral
(införd 2000)
Konter-
amiral
Vice-
amiral
Amiral
Ankaret på vissa av flottans axelklaffar kan arsättas av andra
symboler, t.ex. en propeller för maskinunderbefäl     

Amfibiekåren (f.d. Kustartilleriet)
Korpral Furir Sergeant
Kadett
1:a året
Kadett
2:a året
Fänrik Löjtnant Kapten Major Överste-
löjtnant
Överste Överste
av 1:a
graden
Brigad-
general
(införd 2000)
Gene-
ral-
major
Gene-
ral-
löjtnant
General

Flygvapnet
Uniform, flygvapnet, gradbeteckning Uniform, flygvapnet, gradbeteckning Uniform, flygvapnet, gradbeteckning Uniform, flygvapnet, axelklaff Uniform, flygvapnet, axelklaff Uniform, flygvapnet, flyg, gradbeteckning, axelklaff Uniform, flygvapnet, flyg, gradbeteckning, axelklaff Uniform, flygvapnet, kapten, gradbeteckning, axelklaff Uniform, flygvapnet, gradbeteckning, axelklaff Uniform, flygvapnet, gradbeteckning, axelklaff Uniform, flygvapnet, gradbeteckning Uniform, flygvapnet, gradbeteckning Uniform, flygvapnet, axelklaff Uniform, flygvapnet, axelklaff Uniform, flygvapnet, axelklaff Uniform, flygvapnet, gradbeteckning, axelklaff
Korpral Furir Sergeant
Kadett
1:a året
Kadett
2:a året
Fänrik Löjtnant Kapten Major Överste-
löjtnant
Överste Överste
av 1:a
graden
Brigad-
general
(införd 2000)
Gene-
ral-
major
Gene-
ral-
löjtnant
General

Ännu tidigare utseende på vissa gradbeteckningar som ändrats
Flottan Amfibiekåren Flygvapnet
Löjtnant Kapten Örlogs-
kapten
Kom-
mendör-
kapten
Kom-
mendör
Löjtnant Kapten Major Överste-
löjtnant
Överste Löjtnant Kapten Major Överste-
löjtnant
Överste

Tillbaka till sidan med aktuella gradbeteckningar