Egen hemsida eller websajt? Sätt en länk till oss!
Egen websajt?
Länka till oss!
faktabanken.nu logo
20 år rosett Veteransajt
 Faktabanken.nu
 har fyllt 20 år
Bredband
Startsidan
 MobilerFrågor och svarDatorer
Naturvetenskap
Teknik
Juridik
Uppfinningar
 SpelSpecialsektionerHobby
Rymdstationen
Solsystemet
Elektronik
Robotar
Trafikmärken
Dataord
Periodiska systemet
Projekt stadsbild
Tågsignaler
Gradbeteckningar
Showen utan slut
 MobiltelefonerSmått och gottDatorspel
Romerska siffror
Synvillor
Geologitidsåldrar
Motståndsfärgkoder
Diamantkvaliteter
Måttenheter
Spelord
Chattförkortningar
Filnamnsändelser
Batterier
Körkortsklasser
Knopfilmer
Runor
E-nummer
Farlighetsnummer
Polisgrader
Elektronik
Om faktabanken.nu
Länkbilder
Annonsering
Om cookies/GDPR
Fakta
Körkortsvillkor
Villkorskoder i körkort

Koder som avser föraren
01.01Glasögon
01.02Kontaktlinser
01.03Skyddsglas
01.04Ogenomskinlig lins
01.05Skyddslapp
01.06Glasögon eller kontaktlinser
02.01Hörapparat för ett öra
02.02Hörapparat för båda öronen
03.01Armprotes eller ortopediskt hjälpmedel
03.02Benprotes eller ortopediskt hjälpmedel
05.01Begränsad till resor under dagtid (t.ex. en timme efter soluppgången och en timme före solnedgången)
05.02Begränsad till resor inom en radie av ... km från körkortshavarens bostad eller inom staden/regionen ...
05.03Begränsad till körning utan passagerare
05.04Begränsad till körning med högst ... km/h
05.05Begränsad till körning endast med annan person som har körkort
05.06Begränsad till körning utan släpvagn
05.07Ingen körning på motorväg
05.08Ingen alkohol

Koder som avser fordonsanpassning
10.01Manuell växellåda
10.02Fordon utan kopplingspedal (eller kopplingshandtag för behörigheterna A1, A2, A eller AM)
10.03Elektriskt manövrerad växellåda
10.04Anpassad växelspak
10.05Begränsat antal växellägen
15.01Anpassad kopplingspedal
15.02Handmanövrerad koppling
15.03Automatisk koppling
15.04Fällbar/borttagbar kopplingspedal
20.01Anpassad bromspedal
20.02Förstorad bromspedal
20.03Bromspedal anpassad för användning med vänster fot
20.04Bromspedal för fotsulan
20.05Vinklad bromspedal
20.06Anpassad handmanövrerad färdbroms
20.07Färdbroms med maximal förstärkning
20.08Nödbroms inbyggd i färdbroms
20.09Anpassad parkeringsbroms
20.10Elektriskt manövrerad parkeringsbroms
20.11Anpassad fotmanövrerad parkeringsbroms
20.12Fällbar/borttagbar bromspedal
20.13Knämanövrerad broms
20.14Elektriskt manövrerad färdbroms
25.01Anpassad gaspedal
25.02Gaspedal för fotsulan
25.03Vinklad gaspedal
25.04Handmanövrerat gasreglage
25.05Knämanövrerat gasreglage
25.06Gasreglage med servoförstärkning (elektronisk, pneumatisk etc.)
25.07Gaspedal till vänster om bromspedal
25.08Gaspedal längst till vänster
25.09Fällbar/borttagbar gaspedal
30.01Parallella pedaler
30.02Pedaler på samma (eller nästan samma) nivå
30.03Gas- och bromspedal med glidskena
30.04Gas- och bromspedal med glidskena och stöd- skena
30.05Fällbara/borttagbara gas- och bromspedaler
30.06Förhöjt golv
30.07Skiljevägg vid sidan av bromspedal
30.08Skiljevägg för protes vid sidan av bromspedal
30.09Skiljevägg framför gas- och bromspedaler
30.10Häl/benstöd
30.11Elektriskt manövrerade gas- och bromsreglage
35.01Reglage som kan manövreras utan att styrning och handhavande påverkas negativt
35.02Reglage som kan manövreras utan att ratten eller rattillbehören (knopp, gaffelgrepp, etc.) måste släppas
35.03Reglage som kan manövreras med vänster hand utan att ratten eller rattillbehören (knopp, gaffelgrepp, etc.) måste släppas
35.04Reglage som kan manövreras med höger hand utan att ratten eller rattillbehören (knopp, gaffelgrepp, etc.) måste släppas
35.05Reglage som kan manövreras utan att ratten, rattill-behören (knopp, gaffelgrepp, etc.) och det kombi-nerade gas- och bromsreglaget måste släppas
40.01Standardservostyrning
40.02Styrning med förstärkt servo
40.03Styrning med reservsystem
40.04Förlängd rattstång
40.05Anpassad ratt (större och/eller tjockare rattsektion, minskad rattdiameter etc.)
40.06Vinklad ratt
40.07Vertikal ratt
40.08Horisontell ratt
40.09Fotmanövrerad styrning
40.10Annan anpassad styrmekanism (joy-stick, etc.)
40.11Knopp på ratten
40.12Handstödskena på ratten
40.13Med orthes tenodes
42.01Utvändig backspegel på (vänster eller) höger sida
42.02Utvändig backspegel på framskärmen
42.03Extra invändig backspegel som ger god överblick över trafiken
42.04Inre vidvinkelbackspegel
42.05Backspegel som täcker den döda vinkeln
42.06Elmanövrerad yttre backspegel
43.01Förhöjt förarsäte som ger god sikt på normalt avstånd från ratten och pedalen
43.02Förarsäte som är anpassat efter kroppsformen
43.03Förarsäte med sidostöd för god sittstabilitet
43.04Förarsäte med armstöd
43.05Förlängning av sätets skjutmån
43.06Anpassat bilbälte
43.07Bilbälte av typ sele
44.01Manövrering av båda bromsarna genom ett reglage [avser MC]
44.02Anpassad handbroms för framhjul [avser MC]
44.03Anpassad fotbroms för bakhjul [avser MC]
44.04Anpassat gashandtag [avser MC]
44.05Anpassad handmanövrerad växel och koppling [avser MC]
44.06Anpassad backspegel [avser MC]
44.07Anpassade reglage för körriktningsvisare och bromsljus [avser MC]
44.08Säteshöjd som ger föraren möjlighet att i sittande position ha båda fötterna på marken samtidigt [avser MC]
   45Motorcykel endast med sidvagn
   50Begränsat till särskilt fordon/chassinummer
   51Begränsat till särskilt fordon/registreringsnummerKoder som avser administrativa frågor
   70Utbyte av körkort nr... utfärdat av ... (EU/FN-symbol om det är frågan om tredje land, t.ex. 70.0123456789.NL)
   71Dublikat av körkort nr... (EU/FN-symbol om det är fråga om tredje land, t.ex. 71.987654321.HR)
   72Begränsat till fordon i kategori A med en cylindervolym av högst 125 cm3 och en motoreffekt av högst 11 kW (A1)
   73Begränsat till fordon i kategori B av typen motordriven tre- eller fyrhjuling (B1)
   74Begränsat till fordon i kategori C med en tillåten total- vikt av högst 7 500 kg (C1)
   75Begränsat till fordon i kategori D med högst 16 sittplatser, utöver förarplatsen (D1)
   76Begränsat till fordon i kategori C med en tillåten totalvikt av högst 7 500 kg (C1) och till vilket en släpvagn med en tillåten totalvikt av mer än 750 kg är kopplat, under förutsättning att hela fordonskombinationens tillåtna totalvikt inte överstiger 12 000 kg och att släpvagnens tillåtna totalvikt inte överstiger dragfordonets tjänstevikt (C1+E)
   77Begränsat till fordon i kategori D med högst 16 sittplatser, utöver förarplatsen (D1) och till vilket en släpvagn med en tillåten totalvikt av mer än 750 kg är kopplat, under förutsättning att a) hela fordonskombinationens tillåtna totalvikt inte överstiger 12 000 kg och att släpets tillåtna totalvikt inte överstiger dragfordonets tjänstevikt och b) släpvagnen inte används för persontransport (D1+E)
   78Begränsat till fordon utan kopplingspedal (eller kopplingshandtag för behörigheterna AM, A1, A2 eller A)
   79(...) Begränsat till fordon som överensstämmer med speci-fikationerna inom parentes i samband med tillämpningen av artikel 10, första stycket, i direktiv 91/439/EEG
90.01på vänster sida [används med annan kod]
90.02på höger sida [används med annan kod]
90.03vänster [används med annan kod]
90.04höger [används med annan kod]
90.05hand [används med annan kod]
90.06fot [används med annan kod]
90.07brukbar [används med annan kod]
   95Yrkeskompetensbevis enligt direktiv 2003/59/EG giltigt t.o.m. … (t.ex. 95[01.01.12]).
   96Genomgången utbildning eller godkänt körprov i enlighet med bestämmelserna i bilaga V i direktiv 2006/126/EG

Nationella koder
   100Prövotid (datum för prövotidens slut anges)
   101Ej yrkesmässig trafik
   102Får endast framföra fordon med minst tre hjul
   103Gäller ej för personbefordran i yrkesmässig trafik
   105Villkorlig körkortsåterkallelse; fordon med alkolås
   107Alkolås
   108Persontransporter med buss får utföras från och med 20 års ålder. Sådana transporter får även utföras från och med 18 års ålder, om fordonet – körs utan passagerare, eller – används för persontransporter i linjetrafik, där linjens längd inte överstiger 50 kilometer
   109Persontransporter med buss får utföras från och med 23 års ålder. Sådana transporter får även utföras från och med 21 års ålder, om fordonet används för persontrans-porter i linjetrafik, där linjens längd inte överstiger 50 kilometer
   200Särskilt villkorsbeslut för körkortstillstånd ska medföras vid färd

Villkorskodernas betydelser anges i Transportstyrelsens föreskrifter om körkortets utformning och innehåll (TFSF 2012:60).Tillbaka till sidan om körkortsklasser