Egen hemsida eller websajt? Sätt en länk till oss!
Egen websajt?
Länka till oss!
faktabanken.nu logo
20 år rosett Veteransajt
 Faktabanken.nu
 har fyllt 20 år
Bredband
Startsidan
 MobilerFrågor och svarDatorer
Naturvetenskap
Teknik
Juridik
Uppfinningar
 SpelSpecialsektionerHobby
Rymdstationen
Solsystemet
Elektronik
Robotar
Trafikmärken
Dataord
Periodiska systemet
Projekt stadsbild
Tågsignaler
Gradbeteckningar
Showen utan slut
 MobiltelefonerSmått och gottDatorspel
Romerska siffror
Synvillor
Geologitidsåldrar
Motståndsfärgkoder
Diamantkvaliteter
Måttenheter
Spelord
Chattförkortningar
Filnamnsändelser
Batterier
Körkortsklasser
Knopfilmer
Runor
E-nummer
Farlighetsnummer
Polisgrader
Elektronik
Om faktabanken.nu
Länkbilder
Annonsering
Om cookies/GDPR
Fakta
 T-044 Fordon  Fordon
Hur gör ubåtar med avgaserna?

De flesta ubåtar, utom de allra största och de allra minsta, är dieselelekriska. Motorerna som driver runt propellrarna är elektriska, kopplade till stora batteribankar. Batterierna laddas i sin tur upp av generatorer drivna av dieselmotorer.

När ubåten går i ytläge laddas batterierna upp av dieselgeneratorerna hela tiden, och avgaserna släpps ut i luften på vanligt sätt. Många ubåtar kan även gå strax under ytan med dieselmotorerna igång och ha förbindelse med luften ovanför genom en speciell snorkel som sticker upp ovanför ytan. Genom snorkeln tas även luft till dieselmotorerna in. Så länge dieselmotorerna kan vara igång kan ubåten tillryggalägga mycket långa sträckor utan avbrott.

När ubåten dyker längre ner än snorkeln räcker används enbart batterierna. Det ger tyst gång (viktigt för militära ubåtar) och inga problem med avgaserna. Men batterierna räcker inte så länge utan uppladdning, några hundra sjömil i U-läge utan uppladdning är max för många mellanstora ubåtar. En del militära dieselelektriska ubåtar har en speciell tystgående, bränslesnål och avgassnål extramotor för batteriladdning i U-läge. En sådan motor kan förutom bränslet matas med syre lagrat i tankar (ibland kemiskt bundet till något annat ämne tills det behövs) och avgaserna kan samlas upp i trycktankar till senare.

De allra största ubåtarna är atomdrivna, och de minsta, för t.ex. forskningsändamål, är enbart batteridrivna.

Tillbaka till teknikfrågor
Tillbaka till fordonsfrågor