Egen hemsida eller websajt? Sätt en länk till oss!
Egen websajt?
Länka till oss!
faktabanken.nu logo
20 år rosett Veteransajt
 Faktabanken.nu
 har fyllt 20 år
Bredband
Startsidan
 MobilerFrågor och svarDatorer
Naturvetenskap
Teknik
Juridik
Uppfinningar
 SpelSpecialsektionerHobby
Rymdstationen
Solsystemet
Elektronik
Robotar
Trafikmärken
Dataord
Periodiska systemet
Projekt stadsbild
Tågsignaler
Gradbeteckningar
Showen utan slut
 MobiltelefonerSmått och gottDatorspel
Romerska siffror
Synvillor
Geologitidsåldrar
Motståndsfärgkoder
Diamantkvaliteter
Måttenheter
Spelord
Chattförkortningar
Filnamnsändelser
Batterier
Körkortsklasser
Knopfilmer
Runor
E-nummer
Farlighetsnummer
Polisgrader
Elektronik
Om faktabanken.nu
Länkbilder
Annonsering
Om cookies/GDPR
Fakta
 J-008 Avtal, köp, handel  Avtal/köp
Kan man få pengarna tillbaka för barnens olämpliga köp?

Ja, det finns det goda möjligheter till. En omyndig person (under 18 år) har inte rätt att ingå avtal, men det finns några undantag. Det viktigaste undantaget gäller den som fyllt 16 år: denne får ingå avtal, t.ex. köpa saker osv, för pengar han/hon själv tjänat ihop. Om det inte var fråga om pengar barnet själv tjänat, eller över huvud taget om barnet är under 16 år, är köpet ogiltigt.

Detta regleras i föräldrabalken, 9:e kapitlet, 1:a paragrafen: "Den som är under aderton år (underårig) är omyndig och äger icke själv råda över sin egendom eller åtaga sig förbindelser ...". Vissa undantag finns för underåriga som har eget hushåll, driver egen firma, och har fått gåva/testamente med särskilt villkor om att mottagaren ska få råda över det mottagna. Om det inte är fråga om det, och inte någon över 16 år med egna ihoptjänade pengar, får han/hon inte själv köpa saker för sina pengar utan vårdnadshavarens samtycke.

I praktiken presumeras, antas, föräldrarnas samtycke av affärsinnehavare vid barns köp för mindre belopp enligt gammal praxis. Men om föräldrarna klagar och vill häva köpet därför att de inte hade gett sitt samtycke, måste affärsinnehavaren ta tillbaka varan och lämna pengarna tillbaka. Föräldrabalkens 9:e kapitel, 7:e paragrafen: "Varder avtal, som underårig ingått utan erforderligt samtycke, ej gällande, bäre envar åter vad han mottagit eller utgive, om det ej kan ske, ersättning för dess värde. ...".

Tillbaka till juridikfrågor
Tillbaka till avtal/köpfrågor