Egen hemsida eller websajt? Sätt en länk till oss!
Egen websajt?
Länka till oss!
faktabanken.nu logo
20 år rosett Veteransajt
 Faktabanken.nu
 har fyllt 20 år
Bredband
Startsidan
 MobilerFrågor och svarDatorer
Naturvetenskap
Teknik
Juridik
Uppfinningar
 SpelSpecialsektionerHobby
Rymdstationen
Solsystemet
Elektronik
Robotar
Trafikmärken
Dataord
Periodiska systemet
Projekt stadsbild
Tågsignaler
Gradbeteckningar
Showen utan slut
 MobiltelefonerSmått och gottDatorspel
Romerska siffror
Synvillor
Geologitidsåldrar
Motståndsfärgkoder
Diamantkvaliteter
Måttenheter
Spelord
Chattförkortningar
Filnamnsändelser
Batterier
Körkortsklasser
Knopfilmer
Runor
E-nummer
Farlighetsnummer
Polisgrader
Elektronik
Om faktabanken.nu
Länkbilder
Annonsering
Om cookies/GDPR
Websajt
Trafikmärken 
(Vägmärken)

 Trafik linjeVarningsmärkenTrafik linje 
Vänsterkurva
Farlig
vänsterkurva
Högerkurva
Farlig
högerkurva
Flera Kurvor
Flera kur-
vor, första
åt vänster
Flera kurvor
Flera kur-
vor, första
åt höger
Avsmalnande väg
Avsmalnan-
de väg från
båda håll
Avsmalnande väg
Avsmalnan-
de väg från
vänster
Avsmalnande väg
Avsmalnan-
de väg från
höger
Rörlig bro
Rörlig
bro
Kajkant
Kajkant,
strand,
färjeläge
Övergångsställe
Övergångs-
ställe
Cyklister
Cyklister
och moped-
förare
Barn
Barn
Tunnel
Tunnel
Flygplan
Lågt
flygande
flygplan
Vägarbete
Vägarbete
Ojämn väg
Ojämn väg
Slirig körbana
Slirig
körbana
Stenskott
Stenskott
Uppförslutning
Stigning
Nedförslutning
Nedförs-
lutning
Stenras
Stenras
från vänster
Stenras
Stenras
från höger
Sidvind
Farlig
sidvind
från vänster
Sidvind
Farlig
sidvind
från höger
Cirkulationsplats, rondell
Cirkulations-
plats
(rondell)

Korsning
Korsning
Korsning,
ansl. väg
har väj-
ningsplikt
Korsning
Korsning,
ansl. väg
har väj-
ningsplikt
Korsning
Korsning,
ansl. väg
har väj-
ningsplikt
Korsning
Korsning,
ansl. väg
har väj-
ningsplikt
Korsning
Korsning,
ansl. väg
har väj-
ningsplikt
Korsning
Korsning,
ansl. väg
har väj-
ningsplikt
Korsning
Korsning,
ansl. väg
har väj-
ningsplikt
Korsning
Korsning,
ansl. väg
har väj-
ningsplikt
Korsning
Korsning,
ansl. väg
har väj-
ningsplikt
Korsning
Korsning,
ansl. väg
har väj-
ningsplikt
Korsning
Korsning,
ansl. väg
har väj-
ningsplikt
Korsning
Korsning,
ansl. väg
har väj-
ningsplikt
Korsning
Korsning,
ansl. väg
har väj-
ningsplikt
Korsning
Korsning,
ansl. väg
har väj-
ningsplikt
Korsning
Korsning,
ansl. väg
har väj-
ningsplikt
Korsning
Korsning,
ansl. väg
har väj-
ningsplikt
Korsning
Korsning,
ansl. väg
har väj-
ningsplikt
Korsning
Korsning,
ansl. väg
har väj-
ningsplikt
Korsning
Korsning,
ansl. väg
har väj-
ningsplikt
Korsning
Korsning,
ansl. väg
har väj-
ningsplikt
Korsning
Korsning,
ansl. väg
har väj-
ningsplikt
Ridväg
Ridande
Spårväg
Korsning med
spårväg
Järnväg, korsning utan bommar
Järnvägs-
korsn. utan
bommar
Järnväg, korsning med bommar
Järnvägs-
korsn. med
bommar
Järnväg, korsning med ett spår
Järnvägs-
korsn. med
ett spår
Järnväg, korsning med flera spår
Järnvägs-
korsn. med
flera spår
Avstånd till plankorsning
Avstånd till
plankorsning
(ex: järnväg)
Mötande trafik
Mötande
trafik
Trafiksignal
Trafiksignal
Väjningsplikt
Väjnings-
plikt
Hästar
Hästar
Kor
Kor
Får
Får
Älg
Älg
Hjortdjur
Hjortdjur
Renar
Renar
Annan fara
Annan fara
Gående
Gående
Terräng-/skotertrafik
Terräng-/
skotertrafik
Farthinder
Farthinder
Farthinder
Farthinder
Vägkant
Svag/hög
väg- eller
körbanekant
Långsamtgående fordon
Långsamt-
gående
fordon
Dragdjur
Fordon
med
dragdjur
Hundspann
Fordon med
dragdjur:
hundspann
Travekipage
Fordon med
dragdjur:
travekipage
Skidspår
Skid-
åkare
Vildsvin
Vildsvin
Kö
olycka
Olycka
(t.ex. på
skyltar med
varierande
budskap)
  Trafik linjeFörbudsmärkenTrafik linje 
Förbud mot fordonstrafik
Förbud mot
fordonstrafik
Förbud mot infart
Förbud
mot
infart
Förbud mot motorfordon
Förbud mot
motorfor-
don (utom
moped kl 2)
Förbud mot motorfordon med fler än två hjul
Förbud mot
motorfordon
med fler
än 2 hjul
Förbud mot motorcykel
Förbud mot
motorcykel
(och moped klass 1)
Förbud mot släpvagn
Förbud mot
släpvagn
(utom kärra/
påhängsv.)
Förbud mot tung lastbil
Förbud
mot tung
lastbil
Förbud mot traktor
Förbud mot
traktor och
motorred-
skap klass 2
Förbud mot cykel
Förbud mot
cykel (och
moped
klass 2)
Förbud mot moped
Förbud
mot
moped
klass 2
Förbud mot fordon med dragdjur
Förbud mot
fordon med
dragdjur
Förbud mot ridning
Förbud mot
ridning
Förbud mot gångtrafik
Förbud mot
gångtrafik
Förbud mot terrängfordon
Förbud mot
terräng-
fordon
Förbud mot farligt gods
Förbud
mot far-
ligt gods
Begränsad bredd
Begränsad
bredd
Begränsad höjd
Begränsad
höjd
Begränsad längd
Begränsad
längd (även
med släp)
Minsta avstånd
Minsta
avstånd
Begränsad bruttovikt
Begränsad
bruttovikt
på fordon
Begränsat axeltryck
Begränsat
axeltryck
Begränsat boggietryck
Begränsat
boggietryck
Begränsad vikt för kombination
Begränsad
bruttovikt
(för hel
kombination)
Begränsad bärighetsklass
Begränsad
bärighetsklass
hos väg
Hastighetsbegränsning
Hastighets-
begränsning
Förbud mot vänstersväng
Förbud mot
vänster-
sväng i
korsning
Förbud mot högersväng
Förbud
mot höger-
sväng i
korsning
Förbud mot U-sväng
Förbud mot
u-sväng
Stopplikt
Stopp-
plikt
Stopp vid tull
Stopp vid
tull
Stopp vid signal
Stopp för
angivet
ändamål
(ex: signal)
Skyldighet att lämna mötande företräde
Väjnings-
plikt mot
mötande
trafik
Förbud mot omkörning
Förbud mot
omkörning
Slut på förbud mot omkörning
Slut på
förbud mot
omkörning
Förbud mot omkörning med lastbil
Förbud mot
omkörning
med tung
lastbil
Slut på förbud mot omkörning med lastbil
Slut på
förbud mot
omkörning
med lastbil
Förbud att parkera
Förbud att
parkera
Förbud att stanna
Förbud att
stanna
Zon med P-förbud
Zon med
P-förbud
Slut på zon med P-förbud
Slut på
zon med
P-förbud
Områdesmärke
Områdes-
märke (ex:
förbud mot
motorfordon)
Slut på område
Slut på
område
Vändplats
Vändplats
Slut på vändplats
Slut på
vändplats
Ändamålsplats
Ändamåls-
plats (ex:
lastplats)
Slut på ändamålsplats
Slut på
ändamåls-
plats
Tillfällig hastighetsberänsning upphör
Tillfällig
hastighets-
begränsning
upphör
Datumparkering
Datum-
parkering
Förbud att parkera udda datum
Förbud att
parkera
udda
datum
Förbud att parkera jämna datum
Förbud att
parkera
jämna
datum
Förbud mot dubbdäck (gäller ej moped klass 2)
Förbud mot
dubbdäck
(utom för
moped kl 2)
Begränsat trippelboggietryck
Begränsat
trippel-
boggie-
tryck
  Trafik linjePåbudsmärkenTrafik linje 
Påbjuden körbana
Påbjuden
körbana
vänster
Påbjuden körbana
Påbjuden
körbana
höger
Påbjuden körbana
Påbjuden
körbana
vänster
eller höger
Cirkulationstrafik, rondell
Påbjuden
cirkulations-
trafik
(rondell)
Påbjuden sväng
Påbjuden
vänster-
sväng
Påbjuden sväng
Påbjuden
höger-
sväng
Påbjuden sväng
Påbjuden
vänster eller
högersväng
Påbjuden körriktning
Påbjuden
körriktning
rakt fram
eller vänster
Påbjuden körriktning
Påbjuden
körriktning
rakt fram
eller höger
Påbjuden körriktning
Påbjuden
körriktning
rakt fram
Påbjuden körriktning
Påbjuden
körriktning
åt vänster
Påbjuden körriktning
Påbjuden
körriktning
åt höger
Början på körfält för fordon i linjetrafik
Påbjudet
körfält för
fordon i
linjetrafik
Slut på körfält för fordon i linjetrafik
Slut på
körfält för
fordon i
linjetrafik
Cykelbana
Påbjuden
cykel och
mopedbana
(klass 2)
Gångbana
Påbjuden gångbana
Gång- och cykelbana
Påbjuden
gemensam
gång, cykel,
mopedbana
Uppdelad gång- och cykelbana
Påbjuden
uppdelad
gång, cykel,
mopedbana
Uppdelad gång- och cykelbana
Påbjuden
uppdelad
gång, cykel,
mopedbana
Ridväg
Påbjuden
ridväg
Led för terrängfordon
Påbjuden
led för
terräng-
fordon
Påbjuden körriktning för fordon med farligt gods
Påbjuden
körriktning
med farligt
gods
 Trafik linjeAnvisningsmärken / LokaliseringsmärkenTrafik linje 
Motorväg
Motorväg
Motorväg upphör
Motorväg
upphör
Motortrafikled
Motor-
trafikled
Motortrafikled upphör
Motor-
trafikled
upphör
Huvudled
Huvudled
Huvudled upphör
Huvudled
upphör
Rekommenderad lägre hastighet
Rekommen-
derad lägre
hastighet
Rekommenderad lägre hastighet upphör
Rekommen-
derad lägre
hastighet
upphör
Gågata
Gågata
Gågata upphör
Gågata
upphör
Gångfartsområde
Gångfarts-
område
Gångfartsområde upphör
Gångfarts-
område
upphör
Övergångsställe
Övergångs-
ställe
Övergångsställe
Övergångs-
ställe
Mötande trafik har väjningsplikt
Mötande
trafik har
väjnings-
plikt
Enkelriktad trafik
Enkelriktad trafik
i pilens riktning
Parkeringsplats
Parkerings-
plats
För rörelsehindrade
För rörelse-
hindrade
Mötesplats
Mötesplats
på smal väg
Återvändsgata
Återvänds-
gata/väg
Återvändsgata
Återvänds-
gata/väg
Återvändsgata
Återvänds-
gata/väg
Återvändsgata
Återvänds-
gata/väg
(cykelbana
fortsätter)
Vägvisare, motorväg
Vägvisare, motorväg
och motortrafikled
Vägvisare, allmän väg
Vägvisare, allmän väg
Vägvisare, enskild väg
Vägvisare, enskild väg
Vägvisare, tillfällig
Vägvisare vid
tillfälliga arrangemang
Vägvisare, lokal
Vägvisare till lokala
mål inom tätort
Vägvisare, inrättning
Vägvisare till
särskilda inrättningar
Upplysning om körfält
Upplysning
om körfält
Tabellvägvisare
Tabellvägvisare
Vägvisare, körfält
Körfältsvägvisare
Orienteringstavla
Orienteringstavla
Avstånd
Avståndstavla
Ortnamn
Ortnamn
Orienteringstavla, ej vänstersväng
Orienterings-
tavla vid
förbjuden
vänstersväng
Vägnummer
Väg-
nummer
Vägvisning till numrerad väg
Vägvisning
fram till
numrerad
väg
Vägnummer, europaväg
Väg-
nummer,
europaväg
Vägvisning till europaväg
Vägvisning
fram till
europaväg
Omledning av trafik
Vägnummer
vid om-
ledning av
trafiken
Avfart, motorväg
Förberedande upp-
lysning om avfart
från motorväg eller
motortrafikled
Avfart
Avfartsvisare     
Avfart
Förberedande upp-
lysning om avfart
Taxi
Taxi-
station
Färja
Färja
Flygplats
Flygplats
(kan vara
vänt åt
olika håll)
Cykel
Cykel
(och moped
klass 2)
Buss
Buss
Personbil
Personbil
Lastbil
Lastbil
Farligt gods
Lokalise-
ringsmärke
för farligt
gods
Tättbebyggt område
Tätt-
bebyggt
område
Tättbebyggt område upphör
Tättbebyggt
område
upphör
Stugby
Stugby
Radiostation med trafikinformation
Radiostation
med trafik-
information
Första hjälpen
Första
hjälpen
Telefon
Telefon
Verkstad
Verkstad
Bensinstation
Bensin-
station
Information
Information
Industri
Industri-
område
Post
Post
Fiskekort
Försäljning
av fiskekort
Vandringsled
Vandrings-
led
Friluftsområde
Frilufts-
område
Stuga
Stuga
Toalett
Toalett
Sevärdhet
Sevärdhet
Rastplats
Rastplats
Golfbana
Golfbana
Släplift
Släplift
Stolslift
Stolslift
Servering
Servering
Restaurang
Restaurang
Hotell
Hotell
Badplats
Badplats
Camping
Camping
Husvagnsplats
Husvagns-
plats
Vandrarhem
Vandrarhem
Turistområde
Turistområde
Turistväg
Turistväg
Världsarv
Världsarv
Landmärke
Landmärke
Rekommenderad högsta hastighet
Rekommen-
derad
högsta
hastighet
Rekommenderad högsta hastighet upphör
Rek. högsta
hastighet
upphör
Avfartsnummer
Trafikplats,
avfartsnummer
Infartsparkering
Infarts-
parkering
Betalväg
Betalväg
Kamera
Automatisk
trafik-
övervakning
Tunnel
Tunnel
 med längd-
angivelse
Nödutgång
Nödutgång
(ex: i tunnel)
Utrymningväg
Utrymningsväg
(ex: i tunnel)
Brandsläckare
Brand-
släckare
Nöduppställningsplats
Nödupp-
ställnings-
plats
Parkeringshus
Parkerings-
hus
Busstation
Buss-
station
Järnvägsstation
Järnvägs-
station
Vattendrag
Vattendrag
Fordonsgas
Fordonsgas
(olika gastyp
kan anges)
Sammanvävning
Samman-
vävning
Körfält upphör
Körfält
upphör
Körfält avstängt
Körfält
avstängt
eller hinder
i körfält
Körfält avstängt
Körfält av-
stängt eller
hinder i
körfält
Körfält avstängt
Körfält
avstängt
eller hinder
i körfält
Körfält avstängt
Körfält av-
stängt eller
hinder i
körfält
Körfält avstängt
Körfält
avstängt
eller hinder
i körfält
Minskning av antal körfält
Minskning
av antal
körfält
Minskning av antal körfält
Minskning
av antal
körfält
Minskning av antal körfält
Minskning
av antal
körfält
Ökning av antal körfält
Ökning
av antal
körfält
Ökning av antal körfält
Ökning
av antal
körfält
Ökning av antal körfält
Ökning
av antal
körfält
Ökning av antal körfält
Ökning
av antal
körfält
Körfältsindelning på sträcka
Körfälts-
indelning
på sträcka
Körfältsindelning på sträcka
Körfälts-
indelning
på sträcka
Körfältsindelning på sträcka
Körfälts-
indelning
på sträcka
Körfältsindelning på sträcka
Körfälts-
indelning
på sträcka
Körfältsindelning på sträcka
Körfälts-
indelning
på sträcka
Körfältsindelning på sträcka
Körfälts-
indelning
på sträcka
Väganslutning med separat körfält
Väganslut-
ning med separat
körfält
Väganslutning med separat körfält
Väganslut-
ning med separat
körfält
Väganslutning med separat körfält
Väganslut-
ning med separat
körfält
Väganslutning med separat körfält
Väganslut-
ning med separat
körfält
Väganslutning med accelerationsfält
Väganslut-
ning med
accelera-
tionsfält
Väganslutning med accelerationsfält
Väganslut-
ning med
accelera-
tionsfält
Väganslutning med accelerationsfält
Väganslut-
ning med
accelera-
tionsfält
Väganslutning med accelerationsfält
Väganslut-
ning med
accelera-
tionsfält
Väganslutning med accelerationsfält
Väganslut-
ning med
accelera-
tionsfält
Lokal slinga
Lokal
slinga
Räddningsplats
Räddnings-
plats
Riksmärke
Riksmärke
vid gräns
till EU-land
Upplysningsmärke vid riksgräns
Upplysnings-
märke vid
riksgräns
Turistvägvisare
Vägvisare till
turistmål
Samlingsvägvisare
Samlingsmärke för väg-
visning till flera orter
Upplysningsmärke
Upplysningsmärke om
särskilda förhållanden
Bed and Breakfast
Rum och
frukost
(Bed and
breakfast)
Hantverk
Hantverk
Gårdsbutik
Gårdsbutik
Handelsområde
Handels-
område
Laddplats
Laddplats
Cykelöverfart
Cykel-
överfart
(enligt ny
definition)
Husbilsplats
Husbils-
plats
Färja
Färja
Personfärja
Person-
färja
Cykelled
Cykelled
Avaståndstavla, cykel
Avståndstavla, cykel
(olika symboler
kan anges)
Vägvisare, cykel
Vägvisare, cykel
(olika symboler
kan anges)
Miljözon
Miljözon
(klass 1-3)
Slut på miljözon
Slut på
miljözon
Cykelgata
Cykelgata
Cykelgata
Cykelgata
upphör
 Trafik linjeTilläggstavlorTrafik linje 
Nedsatt syn
Nedsatt
syn
Nedsatt hörsel
Nedsatt
hörsel
Svag eller hög vägkant
Svag eller
hög väg-
kant
Korsande timmerväg
Korsande
timmerväg
Totalvikt
Totalvikt
Fri bredd
Fri bredd
Förbud på båda sidor om trafikmärke
Förbud på
båda sidor
om märket
Förbud åt det håll pilen visar
Förbud
åt det håll
pilen visar
Förbud slutar
Förbud
slutar
Parkering på båda sidor om trafikmärke
Parkering
på båda
sidor om
märket
Parkering åt det håll pilen visar
Parkering
åt det håll
pilen visar
Parkering slutar
Parkering
slutar
Klockslag, vardag
Klockslag
vardag
Klockslag, lördag
Klockslag
lördag och
dag före
helgdag
Klockslag, söndag
Klockslag
söndag
och helg-
dag
Klockslag
Klockslag,
kombine-
rad tavla
Avstånd
Avstånd
till det som
märket visar
Avstånd till stopp
Avstånd
till stopp-
skyldighet
Korsning med flervägsstopp
Korsning
med fler-
vägsstopp
Länd på vägsträcka
Längd på
vägsträcka
som börjar
här
Länd på vägsträcka
Längd på
vägsträcka
som börjar
här
Länd på vägsträcka
Längd på
vägsträcka
som börjar
längre bort
Länd på vägsträcka
Längd på
vägsträcka
som börjar
längre bort
Livsfarlig ledning
Livsfarlig
ledning
Dag och klockslag, p-förbud
Dag och
klockslag,
P-förbud
Klockslag, p-förbud
Klockslag,
P-förbud
Parkering viss tid
Parkering
i viss tid,
med klockslag
Parkeringshus
Parkerings-
hus
Uppställning av fordon
Uppställ-
ning av
fordon
Uppställning av fordon
Uppställ-
ning av
fordon
Uppställning av fordon
Uppställ-
ning av
fordon
Uppställning av fordon
Uppställ-
ning av
fordon
Motorcykel
Motorcykel
Buss
Buss
Personbil
Personbil
Rörelsehindrade
Rörelse-
hindrade
Husvagn
Husvagn
Bil med husvagn
Bil med
husvagn
Lastbil
Lastbil
Husvagn
Husvagn
Bil med husvagn
Bil med
husvagn
Personbil
Personbil
Buss
Buss
Lastbil
Lastbil
Huvudled, fortsättning i korsning
Huvudleds
fortsättning
i korsning
Huvudled, fortsättning i korsning
Huvudleds
fortsättning
i korsning
Huvudled, fortsättning i korsning
Huvudleds
fortsättning
i korsning
Huvudled, fortsättning i korsning
Huvudleds
fortsättning
i korsning
Huvudled, fortsättning i korsning
Huvudleds
fortsättning
i korsning
Huvudled, fortsättning i korsning
Huvudleds
fortsättning
i korsning
Huvudled, fortsättning i korsning
Huvudleds
fortsättning
i korsning
Huvudled, fortsättning i korsning
Huvudleds
fortsättning
i korsning
Huvudled, fortsättning i korsning
Huvudleds
fortsättning
i korsning
Huvudled, fortsättning i korsning
Huvudleds
fortsättning
i korsning
Huvudled, fortsättning i korsning
Huvudleds
fortsättning
i korsning
Huvudled, fortsättning i korsning
Huvudleds
fortsättning
i korsning
Huvudled, fortsättning i korsning
Huvudleds
fortsättning
i korsning
Huvudled, fortsättning i korsning
Huvudleds
fortsättning
i korsning
Huvudled, fortsättning i korsning
Huvudleds
fortsättning
i korsning
Huvudled, fortsättning i korsning
Huvudleds
fortsättning
i korsning
Riktningsangivelse
Riktnings-
angivelse
Riktningsangivelse
Riktnings-
angivelse
Riktningsangivelse
Riktnings-
angivelse
Riktningsangivelse
Riktnings-
angivelse
Riktningsangivelse
Riktnings-
angivelse
Riktningsangivelse
Riktnings-
angivelse
Riktningsangivelse
Riktnings-
angivelse
Riktningsangivelse
Riktnings-
angivelse
Riktningsangivelse
Riktnings-
angivelse
Riktningsangivelse
Riktnings-
angivelse
Riktningsangivelse
Riktnings-
angivelse
Riktningsangivelse
Riktnings-
angivelse
Riktningsangivelse
Riktnings-
angivelse
Riktningsangivelse
Riktnings-
angivelse
Riktningsangivelse
Riktnings-
angivelse
Riktningsangivelse
Riktnings-
angivelse
Riktningsangivelse
Riktnings-
angivelse
Riktningsangivelse
Riktnings-
angivelse
Riktningsangivelse
Riktnings-
angivelse
Dubbelriktad cykelbana
Dubbelriktad
cykelbana
Avgift
Avgift för
parkering
Parkeringstid
Maxtid för
parkering
Parkeringsbiljett
Parkerings-
biljett
Boende
Boende-
parkering
P-skiva
Ange p-
tidens
start med
p-skiva
Flervägsväjning
Alla vägar
in i kors-
ningen har
väjningsplikt
Öppet dygnet runt
Öppet
dygnet
runt
 Trafik linjeÖvriga märkenTrafik linje 
Markeringspil
Markeringspil
Markeringspil
Markeringspil
Markeringspil
Markerings
pil
Markeringspil
Markerings
pil
Markeringsskärm
Markeringsskärm
för hinder
Markeringsskärm
Markeringsskärm
för hinder
Omledning av trafik
Färdriktning vid tillfällig
omledning av trafiken
Omledning av trafik
Tillfällig
omledning
av trafiken
Avfartsskärm
Avfarts-
skärm
Markering av sidohinder
Markering
av sido-
hinder
Markering av sidohinder
Markering
av sido-
hinder
Markering av sidohinder
Markering
av sido-
hinder
Markering av sidohinder
Markering
av sido-
hinder
Bortre gräns för arbetsplats
Bortre
gräns för
arbetsplats
Omledning av trafik
Vägvisare vid tillfällig
omledning av trafiken
Plankorsningsskärm
 Plankors-
 ningsskärm
Cirkulationstrafik
Cirkulationstrafik,
mittpunkt i rondell


Märkenas fullständiga beteckningar regleras i vägmärkesförordningen, 2007:90 med senare ändringar.
Märkenas utseenden framgår av sidorna om vägmärken hos Transportstyrelsen.
Tillbaka till startsidan