Egen hemsida eller websajt? Sätt en länk till oss!
Egen websajt?
Länka till oss!
faktabanken.nu logo
20 år rosett Veteransajt
 Faktabanken.nu
 har fyllt 20 år
Bredband
Startsidan
 MobilerFrågor och svarDatorer
Naturvetenskap
Teknik
Juridik
Uppfinningar
 SpelSpecialsektionerHobby
Rymdstationen
Solsystemet
Elektronik
Robotar
Trafikmärken
Dataord
Periodiska systemet
Projekt stadsbild
Tågsignaler
Gradbeteckningar
Showen utan slut
 MobiltelefonerSmått och gottDatorspel
Romerska siffror
Synvillor
Geologitidsåldrar
Motståndsfärgkoder
Diamantkvaliteter
Måttenheter
Spelord
Chattförkortningar
Filnamnsändelser
Batterier
Körkortsklasser
Knopfilmer
Runor
E-nummer
Farlighetsnummer
Polisgrader
Elektronik
Om faktabanken.nu
Länkbilder
Annonsering
Om cookies/GDPR
Fakta

Filnamnsändelser och filtyper

  Filnamn som 
 slutar på
   Typ av fil                       
.aac En av flera lagringsvarianter för ljudformatet AAC (Advanced Audio Coding), framtagen i en första form till filmstandarden MPEG-2. Senare varianter för lagring av AAC-ljud utnyttjar i stället ljuddelen av MPEG-4, se m4a och m4p.
.aba Adressbok till handdatorn Palm.
.abk Automatisk backup (säkerhetskopia). Används av flera olika program, bl.a. Corel Draw.
.ai Bild baserad på vektorgrafik till programmet Adobe Illustrator.
.ani Animerad muspekare till Windows.
.asf Film och/eller ljud (Active Streaming File). Kan öppnas med Windows Mediaspelaren.
.asp Typ av websida (Active Server Pages) med möjlighet till avancerade funktioner. Vid konstruktionen används ofta det Visual Basic -baserade språket VBScript. Vid surfning kan sidan betraktas med en vanlig webläsare.
.avi Film och/eller ljud (Audio Video Interleave) med många varianter. Kan öppnas med Windows Mediaspelaren om programvara (CODEC) för rätt variant finns installerad i datorn.
.bak Backup-fil (säkerhetskopia). Används bl.a för att spara filer som de såg ut innan de förändrades vid t.ex. installationer och liknande.
.bat Batch-fil (kommandofil). Innehåller en följd av kommandon som utförs i ett DOS-fönster när filen startas (på en PC med Windows).
.bmp Bild (windows BitMaP). Kan öppnas med många bildprogram, t.ex. Paint som vanligen följer med Windows.
.cab CABinet file. Innehåller programvara (t.ex. Microsoft Windows) i en packad form för distribution och installation.
.cdr Bild baserad på vektorgrafik till programmet Corel Draw.
.chk Del av en fil som på grund av ett fel tappats bort på hårddisken, men som diagnosprogrammet ScanDisk senare påträffat och på detta sätt gjort tillgänglig.
.cil Galleri med clip-art bilder för nedladdning via internet.
.clb Kontaktlista till gruppkommunikationsprogrammet ICQ.
.com Program till PC med Windows eller DOS. En annan variant, .exe, används också särskilt för större program.
.cur Muspekare (CURsor) till Windows.
.dat Datafil, normalt i form av text. Används av många olika program.
.dcr Hela eller delar av en websida (vanligen med animationer och avancerade effekter) skapad med programmet Shockwave. Kan betraktas i en vanlig webläsare om tilläggsprogramvara (plug-in) för shockwave finns installerad i datorn.
.dll Programavsnitt (Dynamic Link Library) som fungerar som tillägg till Windows och vars uppgifter har att göra med centrala funktioner hos Windows och datorns utrustning.
.doc Ordbehandlingsdokument. Används av flera olika program, det klart vanligaste är Microsoft Word.
.dwf Variant av en ritning skapad med programmet AutoCAD som särskilt anpassats för att visas på en websida.
.dwg Ritning till programmet AutoCAD. Kan även öppnas med en del andra program som hanterar ritningar.
.dxf Ritning i en form (Drawing interchange Format) som skapats för att underlätta överföring av ritningar mellan olika program.
.eml Mail till programmet Outlook Express.
.eps Bild (Encapsulated PostScript) baserad på vektorgrafik men kan även innehålla annan grafik. Kan öppnas med flera program, bl.a. Adobe Illustrator.
.exe Program till PC med Windows eller DOS. En annan variant, .com, används också för små program.
.fla 1) Ljud (Free Lossless Audio codec). Även .flac förekommer. Kan spelas upp med bl.a. VLC eller Adobe Audition (samt med Windows Mediaspelaren om särskild plugin installerats).
2) Animation/presentation skapad med Flash, redigerbart format under utvecklingen. På websidor publiceras den färdiga Flash-animationen i form av en .swf fil.
.fli Typ av animation skapad av samma företag (AutoDesk) som ligger bakom programmet AutoCAD.
.fon Typsnitt (FONt) till Windows.
.gif Bild (Graphics Interchange Format). Kan öppnas med många olika bildprogram, och även vanliga webläsare (små gif-bilder är vanliga som knappar och liknande på websidor). En .gif -fil kan även innehålla enklare animeringar.
.hlp Hjälptexter om hur Windows och andra program fungerar. Används av många olika program.
.htm Websida skapad med språket HTML (Hyper Text Markup Languge). Kan betraktas i en vanlig webläsare. Även .html förekommer.
.ico Ikon. Innehåller en liten bild/symbol för en viss typ av fil.
.idx Index som snabbar upp sökning i databaser och liknande. Används av många olika program.
.inf Information om valda alternativ/inställningar. Används av många olika program.
.ini Initieringsfil med information om alternativ/inställningar vid programstart. Används av många olika program.
.jpg Bild (Joint Photographers expert Group). Kan öppnas med många olika bildprogram, och även vanliga webläsare (jpg-bilder är vanliga på websidor). Även .jpeg .jpe .jff förekommer.
.jsp Typ av websida (Java Server Pages) med möjlighet till avancerade funktioner skapade med språket Java. Vid surfning kan sidan betraktas med en vanlig webläsare.
.log Loggfil. Innehåller en logg med inträffade händelser. Används av många olika program, t.ex. WS_FTP.
.m4a Ljud lagrat enligt ljuddelen av mpeg-4 ljud/film-standarden (.mp4). Kan innehålla olika ljudformat, vanligt är ljudformatet AAC.
.m4p Som .m4a men med teknik för upphovsrättskydd mot piratkopiering. Används bland annat av Apples Itunes för kommersiellt nedladdad musik i ljudformatet AAC.
.mdb Databas till programmet Microsoft Access.
.mid Ljud (Musical Instrument Digital interchange), även .midi förekommer. Kan öppnas med flera olika program, bl.a. Winamp.
.mng Animation till programmet Jasc Animation Shop.
.mov Film och/eller ljud (Quicktime), även .qt förekommer. Kan öppnas med Quicktime Player som kan laddas hem via internet.
.mp3 Ljud (MPeg audio layer 3), mycket vanligt vid överföring av musik via internet. Kan öppnas med många ljudprogram, bl.a. Winamp.
.mp4 Film och/eller ljud lagrat i formatet MPEG-4, med bland annat möjlighet till streaming så att ett filmklipp kan börja visas innan hela överföringen är klar när det laddas hem. Ett vanligt specialfall är att endast ljuddelen utnyttjas och då kan fyllas med olika ljudformat som t.ex. AAC (se .m4a och .m4p).
.mpg Film och/eller ljud (Moving Pictures expert Group), även .mpeg och .mpe förekommer. Kan öppnas med Windows Mediaspelaren.
.ogg Ljud (i vissa fall även film), i praktiken ofta använt för musik varvid codecen Vorbis används (Ogg Vorbis). Kan bl.a. spelas upp med nyare versioner av WinAmp.
.opl Program till handdatorn Psion.
.pal Färgpalett till vissa typer av bilder. Används av flera olika bildprogram.
.pct Bild (PiCT) baserad på vektorgrafik men kan även innehålla annan grafik. Kan bl.a. öppnas med Adobe Illustrator.
.pdf Dokument med layoutinformation (Portable Document Format). Kan öppnas med Acrobat Reader, ofta i form av ett tilläggsprogram (plug-in) till en webläsare.
.png Bild (Portable Networks Graphic) som föreslagits som efterföljare till .gif på websidor. Kan öppnas med flera olika bildprogram, t.ex. Paint Shop Pro.
.ppt Presentationsbilder/föredragsbilder till programmet PowerPoint.
.prn Fil med data till en skrivare, t.ex. i form av Postscript-kod som beskriver sidan/sidornas utseende.
.psd Bild till programmet Adobe Photoshop.
.psp Bild till programmet Paint Shop Pro.
.pub Publikation till programmet Microsoft Publisher.
.ra Ljud (Real media). Kan spelas upp med Real Player som kan laddas hem via internet.
.ram Film och/eller Ljud (Real media Metafile). Kan spelas upp med Real Player som kan laddas hem via internet.
.rar Arkiv med komprimerat/packat innehåll för att ta mindre plats. Kan packas upp med programmet WinRAR.
.rm Film och/eller Ljud (Real Media). Kan spelas upp med Real Player som kan laddas hem via internet.
.rtf Ordbehandlingsdokument (Rich Text Format) som underlättar överföring mellan olika orbehandlingsprogram. Kan öppnas med flera olika orbehandlingsprogram, t.ex. Microsoft Word.
.scr Skärmsläckare (screen saver).
.svg Bild och/eller animation som bygger på vektorgrafik (Scalable Vector Graphics). Föreslagits som ny typ av effektiv grafik för websidor (under införande).
.swf Hela eller delar av en websida (vanligen med animationer och avancerade effekter) skapad med programmet Flash. Kan betraktas i en vanlig webläsare om tilläggsprogramvara (plug-in) för Flash finns installerad i datorn.
.tif Bild (Tagged Image file Format), även .tiff förekommer. Kan öppnas med många olika bildprogram, t.ex. Paint Shop Pro.
.tmp Tillfällig fil som flera olika program skapar under sitt arbete. Ofta tar programmen bort .tmp-filer efteråt, men inte alltid.
.ttf Typsnitt (True Type Font) till Windows.
.txt Textfil utan layoutinformation. Kan öppnas med bl.a. Notepad (Anteckningar) eller WordPad som vanligen följer med Windows.
.vob Film (Video OBject file) i den form som används på DVD-skivor. Bygger på filmformatet MPEG-2 med tilläggsinformation. Kan öppnas med flera olika program för att visa DVD-filmer, t.ex. PowerDVD.
.vxd Programavsnitt (virtual device driver) som körs på ett priviligierat sätt och vars uppgifter har att göra med centrala funktioner hos Windows och datorns utrustning.
.wav Ljud (WAVeform audio). Kan öppnas med många ljudprogram, bl.a. Windows Meadiaspelaren.
.wma Ljud (Windows Media Audio). Kan öppnas med Windows Mediaspelaren.
.wmv Film (Windows Media Video). Kan öppnas med Windows Mediaspelaren.
.xls Kalkylblad till programmet Microsoft Excel.
.zip Arkiv med komprimerat/packat innehåll för att ta mindre plats. Kan packas upp med programmet WinZip.

En del filnamnsändelser används till andra syften av ett visst program. Totalt finns flera tusen filnamnsändelser.
Tillbaka till startsidan