Egen hemsida eller websajt? Sätt en länk till oss!
Egen websajt?
Länka till oss!
faktabanken.nu logo
20 år rosett Veteransajt
 Faktabanken.nu
 har fyllt 20 år
Bredband
Startsidan
 MobilerFrågor och svarDatorer
Naturvetenskap
Teknik
Juridik
Uppfinningar
 SpelSpecialsektionerHobby
Rymdstationen
Solsystemet
Elektronik
Robotar
Trafikmärken
Dataord
Periodiska systemet
Projekt stadsbild
Tågsignaler
Gradbeteckningar
Showen utan slut
 MobiltelefonerSmått och gottDatorspel
Romerska siffror
Synvillor
Geologitidsåldrar
Motståndsfärgkoder
Diamantkvaliteter
Måttenheter
Spelord
Chattförkortningar
Filnamnsändelser
Batterier
Körkortsklasser
Knopfilmer
Runor
E-nummer
Farlighetsnummer
Polisgrader
Elektronik
Om faktabanken.nu
Länkbilder
Annonsering
Om cookies/GDPR
Fakta

Farlighetsnummer
Märkning av fordon med farligt gods


Skylt för blandat farligt gods Skylt med farlighetsnummer och UN-nummer Farlighetsnummer

UN-nummer
Skylt för fordon
med blandat
farligt styckegods
Fordonsskylt med
farlighetsnummer
och UN-nummer

 Överst ADR:s Hazard Identification Number, HIN-nummer, Kemlertal, eller farlighetsnummer. Anger risken/riskerna.
 Underst id-nummer enligt UN Recommendations on the Transport of Dangerous Goods, UN-nummer. Identifierar ämnet.
 Farlighetsnumret är normalt 2- eller 3-siffrigt. Om bara en siffra behövs läggs en nolla till på slutet så att det blir två siffror.
 När farlighetsnumret består av olika siffror står siffran för den största risken till vänster (bortsett från specialkombinationer).
 Om en risk är mycket stor kan den siffran i farlighetsnumret upprepas, t.ex. 33=mycket brandfarlig vätska (flampunkt under 23 grader celsius), 88=mycket frätande ämne.
 Om farlighetsumret inleds med ett X reagerar ämnet på ett farligt sätt vid kontakt med vatten.
Siffra   Betydelse i farlighetsnumret               Exempel
0   Utfyllnadssiffra så att farlighetsnumret blir tvåsiffrigt när endast
en siffra behövs.
Skylt, fotogen
Fotogen
2   Risk för gasutveckling, antingen på grund av förvaring under
tryck eller på grund av kemisk reaktion.
Skylt, gasol
Gasol
3   Brandfarlig vätska eller gas, samt självupphettande vätska.
Skylt, dieselSkylt, bensin
DieselBensin
4   Brandfarligt fast ämne, eller självupphettande fast ämne.
 
5   Ämne med oxiderande/brandunderstödjande verkan.
Skylt, syrgas
Syrgas
6   Giftigt ämne eller ämne med smittfara.
Ammoniak
7   Radioaktivt ämne.
 
8   Frätande ämnen.
Kaustiksoda
9   Risk för spontan, häftig reaktion (som avslutande siffra, annars vissa andra specialbetydelser).
 
X   Ämne som reagerar farligt vid kontakt med vatten.
AcetylkloridTillbaka till startsidan