Egen hemsida eller websajt? Sätt en länk till oss!
Egen websajt?
Länka till oss!
faktabanken.nu logo
20 år rosett Veteransajt
 Faktabanken.nu
 har fyllt 20 år
Bredband
Startsidan
 MobiltelefonerFrågor och svarDatorer
Naturvetenskap
Teknik
Juridik
Uppfinningar
 SpelSpecialsektionerRingsignaler  
Rymdstationen
Solsystemet
Elektronik
Robotar
Trafikmärken
Dataord
Periodiska systemet
Projekt stadsbild
Tågsignaler
Gradbeteckningar
Showen utan slut
 MobiltelefonerSmått och gottDatorspel
Romerska siffror
Synvillor
Geologitidsåldrar
Motståndsfärgkoder
Diamantkvaliteter
Måttenheter
Spelord
Chattförkortningar
Filnamnsändelser
Batterier
Körkortsklasser
Knopfilmer
Runor
E-nummer
Farlighetsnummer
Polisgrader
DVD
Om faktabanken.nu
Länkbilder
Annonsering
Om cookies/GDPR
Websajt
  Militära gradbeteckningar  
Grader och gradbeteckningar enligt system infört 2009-01-01
Systemet implementeras gradvis under en lång övergångsperiod fram till 2015Armén:


Uniform, gradbeteckning, menig Uniform, gradbeteckning, menig 1 kl 1 Uniform, gradbeteckning, menig 1 kl 2 Uniform, gradbeteckning, menig 1 kl 3 Uniform, gradbeteckning, menig 1 kl 4 Uniform, gradbeteckning, vicekorpral Uniform, gradbeteckning, korpral Uniform, gradbeteckning, sergeant
Menig Menig 1:a klass,
ett streck per tjänsteår
Vice-
korpral
Korpral Ser-
geant

Den nedersta symbolen på arméns axelklaffar för
menig t.o.m. överste varierar beroende på förbandstillhörighet


Uniform, gradbeteckning, fänrik Uniform, gradbeteckning, löjtnant Uniform, gradbeteckning, kapten Uniform, gradbeteckning, major Uniform, gradbeteckning, överstelöjtnant Uniform, gradbeteckning, överste Uniform, gradbeteckning, överste av första graden Uniform, gradbeteckning, axelklaff, brigadgeneral Uniform, gradbeteckning, axelklaff, generalmajor Uniform, gradbeteckning, axelklaff, generakköjtnant Uniform, gradbeteckning, general, axelklaff, general
Fänrik Löjt-
nant
Kapten Major Över-
ste-
löjt-
nant
Över-
ste
Över-
ste
av 1:a
graden
Brigad-
gene-
ral
Gene-
ral-
major
Gene-
ral-
löjt-
nant
Gene-
ral
Uniform, gradbeteckning, förste sergeant Uniform, gradbeteckning, fanjunkare Uniform, gradbeteckning, förvaltare Uniform, gradbeteckning, regementsförvaltare
Överste av första graden nytillsätts inte.
Kadett bär 1-3 vinklar plus krona
under år 1-3 av officersutbildningen


1:e
Ser-
geant
Fan-
junkare
Förval-
tare
Rege-
ments-
förval-
tare 


Flottan:


Uniform, gradbeteckning, menig Uniform, gradbeteckning, menig 1 kl 1 Uniform, gradbeteckning, menig 1 kl 2 Uniform, gradbeteckning, menig 1 kl 3 Uniform, gradbeteckning, menig 1 kl 4 Uniform, gradbeteckning, vicekorpral Uniform, gradbeteckning, korpral Uniform, gradbeteckning, sergeant
Menig Menig 1:a klass,
ett streck per tjänsteår
Vice-
korpral
Korpral Ser-
geant

Ankaret på flottans axelklaffar för menig t.o.m. sergeant
ersätts med propeller osv enligt yrkeskategori
Uniform, flottan, gradbeteckning Uniform, flottan, gradbeteckning Uniform, flottan, gradbeteckning, kapten, axelklaff Uniform, flottan, axelklaff Uniform, flottan, axelklaff Uniform, flottan, axelklaff Uniform, flottan, gradbeteckning, axelklaff Uniform, flottan, gradbeteckning, axelklaff Uniform, flottan, gradbeteckning, axelklaff Uniform, flottan, gradbeteckning, axelklaff
Fänrik Löjt-
nant
Kapten Ör-
logs-
kapten
Kom-
men-
dör-
kapten
Kom-
men-
dör
Kom-
men-
dör
av 1:a
graden
Flottilj-
amiral
Konter-
amiral
Vice-
amiral
Amiral
Uniform, gradbeteckning, förste styrman Uniform, gradbeteckning, flaggstyrman Uniform, gradbeteckning, förvaltare Uniform, gradbeteckning, flottiljförvaltare Kommendör av första graden nytillsätts inte
1:e styr-
man/
konsta-
pel/
maski-
nist
Flagg-
styr-
man/
konsta-
pel/
maski-
nist
Förval-
tare
Rege-
ments-
förval-
tare


Amfibiekåren:


Uniform, gradbeteckning, menig Uniform, gradbeteckning, menig 1 kl 1 Uniform, gradbeteckning, menig 1 kl 2 Uniform, gradbeteckning, menig 1 kl 3 Uniform, gradbeteckning, menig 1 kl 4 Uniform, gradbeteckning, vicekorpral Uniform, gradbeteckning, korpral Uniform, gradbeteckning, sergeant
Menig Menig 1:a klass,
ett streck per tjänsteår
Vice-
korpral
Korpral Ser-
geant
Fänrik Löjt-
nant
Kapten Major Över-
ste-
löjt-
nant
Över-
ste
Över-
ste
av 1:a
graden
Brigad-
gene-
ral
Gene-
ral-
major
Gene-
ral-
löjt-
nant
Gene-
ral
Uniform, gradbeteckning, förste sergeant Uniform, gradbeteckning, fanjunkare Uniform, gradbeteckning, förvaltare Uniform, gradbeteckning, regementsförvaltare Överste av första graden nytillsätts inte
1:e
Ser-
geant
Fan-
junkare
Förval-
tare
Rege-
ments-
förval-
tare


Flygvapnet:


Uniform, gradbeteckning, menig Uniform, gradbeteckning, menig 1 kl 1 Uniform, gradbeteckning, menig 1 kl 2 Uniform, gradbeteckning, menig 1 kl 3 Uniform, gradbeteckning, menig 1 kl 4 Uniform, gradbeteckning, vicekorpral Uniform, gradbeteckning, korpral Uniform, gradbeteckning, sergeant
Menig Menig 1:a klass,
ett streck per tjänsteår
Vice-
korpral
Korpral Ser-
geant
Uniform, flygvapnet, flyg, gradbeteckning, axelklaff Uniform, flygvapnet, flyg, gradbeteckning, axelklaff Uniform, flygvapnet, kapten, gradbeteckning, axelklaff Uniform, flygvapnet, gradbeteckning, axelklaff Uniform, flygvapnet, gradbeteckning, axelklaff Uniform, flygvapnet, gradbeteckning Uniform, flygvapnet, gradbeteckning Uniform, flygvapnet, axelklaff Uniform, flygvapnet, axelklaff Uniform, flygvapnet, axelklaff Uniform, flygvapnet, gradbeteckning, axelklaff
Fänrik Löjt-
nant
Kapten Major Över-
ste-
löjt-
nant
Över-
ste
Över-
ste
av 1:a
graden
Brigad-
gene-
ral
Gene-
ral-
major
Gene-
ral-
löjt-
nant
Gene-
ral
Uniform, gradbeteckning, förste sergeant Uniform, gradbeteckning, fanjunkare Uniform, gradbeteckning, förvaltare Uniform, gradbeteckning, flottiljförvaltare Överste av första graden nytillsätts inte
1:e
Ser-
geant
Fan-
junkare
Förval-
tare
Flottilj-
förval-
tare

Grader och gradbeteckningar enligt det tidigare systemet (2008 och tidigare) kan ses här.


Tillbaka till startsidan