Egen hemsida eller websajt? Sätt en länk till oss!
Egen websajt?
Länka till oss!
faktabanken.nu logo
20 år rosett Veteransajt
 Faktabanken.nu
 har fyllt 20 år
Bredband
Startsidan
 MobilerFrågor och svarDatorer
Naturvetenskap
Teknik
Juridik
Uppfinningar
 SpelSpecialsektionerHobby
Rymdstationen
Solsystemet
Elektronik
Robotar
Trafikmärken
Dataord
Periodiska systemet
Projekt stadsbild
Tågsignaler
Gradbeteckningar
Showen utan slut
 MobiltelefonerSmått och gottDatorspel
Romerska siffror
Synvillor
Geologitidsåldrar
Motståndsfärgkoder
Diamantkvaliteter
Måttenheter
Spelord
Chattförkortningar
Filnamnsändelser
Batterier
Körkortsklasser
Knopfilmer
Runor
E-nummer
Farlighetsnummer
Polisgrader
Elektronik
Om faktabanken.nu
Länkbilder
Annonsering
Om cookies/GDPR
Fakta
 J-037 Brott, straff  Brott/Straff
Får man verkligen köra på gågator som många gör?

Om trafikmärket för gågata används ensamt innebär det inget totalt förbud för biltrafik, det är då tillåtet för biltrafik att korsa gågatan, och även t.ex. för vissa varutransporter till adresserna längs gågatan. Extra kraftiga skyldigheter gäller dock för biltrafiken på gågator, främst att gångtrafikanter alltid har företräde och att bilar bara får krypköra i gånghastighet.

Vill man åstadkomma total bilfrihet, även från korsande trafik och varutransporter, måste andra trafikmärken användas, t.ex. förbudsmärket mot fordonstrafik eller förbudsmärket mot motorfordon. Det är också möjligt att ha en tilläggsskylt under gågatsmärket, som t.ex. förbjuder varutransporter.

Detta regleras i Trafikförordningen (1998:1276), 8:e kapitlet, 1:a paragrafen:
"På en gågata och en gårdsgata gäller följande:
    1. Fordon får inte föras med högre hastighet än gångfart.
    2. Fordon får inte parkeras på någon annan plats än särskilt anordnade parkeringsplatser.
    3. Fordonsförare har väjningsplikt mot gående.
På en gågata får motordrivna fordon inte föras annat än för att korsa den. Sådana fordon får dock föras på gågator om det behövs för:
    1. varuleveranser till eller från butiker eller motsvarande vid gågatan,
    2. transporter av gods eller boende till eller från adress vid gågatan,
    3. transporter av gäster till eller från hotell eller motsvarande vid gågatan, eller
    4. transporter av sjuka eller rörelsehindrade personer till eller från adress vid gågatan."
 GågataTillbaka till juridikfrågor
Tillbaka till brott/straffrågor