Egen hemsida eller websajt? Sätt en länk till oss!
Egen websajt?
Länka till oss!
faktabanken.nu logo
20 år rosett Veteransajt
 Faktabanken.nu
 har fyllt 20 år
Bredband
Startsidan
 MobilerFrågor och svarDatorer
Naturvetenskap
Teknik
Juridik
Uppfinningar
 SpelSpecialsektionerHobby
Rymdstationen
Solsystemet
Elektronik
Robotar
Trafikmärken
Dataord
Periodiska systemet
Projekt stadsbild
Tågsignaler
Gradbeteckningar
Showen utan slut
 MobiltelefonerSmått och gottDatorspel
Romerska siffror
Synvillor
Geologitidsåldrar
Motståndsfärgkoder
Diamantkvaliteter
Måttenheter
Spelord
Chattförkortningar
Filnamnsändelser
Batterier
Körkortsklasser
Knopfilmer
Runor
E-nummer
Farlighetsnummer
Polisgrader
Elektronik
Om faktabanken.nu
Länkbilder
Annonsering
Om cookies/GDPR
Fakta
 J-027 Avtal, köp, reparation  Avtal/köp
Får reparatören ta betalt för kostnadsförslaget?

Nej, oftast inte. Om man först ber att få veta ungefär vad en reparation kommer att kosta, för att sedan, när man vet kostnaden, bestämma sig för om man ska beställa reparationen eller ej, så är kostnadsförslaget ett separat uppdrag som reparatören utför först. Om man inte blev särskilt upplyst om att kostnadsförslaget skulle kosta pengar får en sådan undersökning av det som skall repareras inte kosta något. Undantaget är inom sådana branscher där det är praxis, och mer allmänt känt, att själva undersökningarna alltid kostar pengar, t.ex. undersökningar av hus.

Detta regleras i Konsumenttjänstlagen (1985:716), med senare ändringar, 37:e paragrafen: "Har konsumenten uppdragit åt näringsidkaren att företa enbart förberedande undersökning för att utreda omfattningen av eller kostnaden för en tjänst, är konsumenten inte skyldig att betala för undersökningen, om han på grund av sedvana inom branschen eller i övrigt har haft skäl att anta att undersökningen skulle göras utan ersättning.".

Om reparatören vill ta betalt för själva kostnadsförslaget måste han/hon komma överens med kunden om detta före undersökningens början, utom i branscher där det är gammal praxis att sådana undersökningar alltid kostar pengar. Är det inte en sådan bransch, och fick inte kunden veta att kostnadsförslaget skulle kosta pengar, behöver han/hon inte betala.

Tillbaka till juridikfrågor
Tillbaka till avtal/köpfrågor