Egen hemsida eller websajt? Sätt en länk till oss!
Egen websajt?
Länka till oss!
faktabanken.nu logo
20 år rosett Veteransajt
 Faktabanken.nu
 har fyllt 20 år
Bredband
Startsidan
 MobilerFrågor och svarDatorer
Naturvetenskap
Teknik
Juridik
Uppfinningar
 SpelSpecialsektionerHobby
Rymdstationen
Solsystemet
Elektronik
Robotar
Trafikmärken
Dataord
Periodiska systemet
Projekt stadsbild
Tågsignaler
Gradbeteckningar
Showen utan slut
 MobiltelefonerSmått och gottDatorspel
Romerska siffror
Synvillor
Geologitidsåldrar
Motståndsfärgkoder
Diamantkvaliteter
Måttenheter
Spelord
Chattförkortningar
Filnamnsändelser
Batterier
Körkortsklasser
Knopfilmer
Runor
E-nummer
Farlighetsnummer
Polisgrader
Elektronik
Om faktabanken.nu
Länkbilder
Annonsering
Om cookies/GDPR
Fakta
 J-022 Brott, straff  Brott/Straff
Måste man anmäla ett brott man vet om?

Inte lindriga brott, men man är skyldig att anmäla en del särskilt grova brott om man får reda på brottet innan det utförts. Exempel är mord, rån eller grov misshandel som man råkar få veta planeras. Ett undantag finns: man är inte skyldig att anmäla om man skulle utsätta sig för en fara genom att anmäla. Detta regleras i brottsbalkens 23:e kapitel, 6:e paragrafen: "Underlåter någon att i tid anmäla eller eljest avslöja ett brott som är å färde, när det kan ske utan fara för honom själv eller någon av hans närmaste, skall han i de fall särskilt stadgande givits därom dömas för underlåtenhet att avslöja brottet ...".

Finns inget hot riktat mot en och man ändå inte anmäler att ett sådant här grövre brott är överhängande kan man dömas till ett straff "... enligt vad som är stadgat för den som allenast i mindre mån medverkat till sådant brott ...", dock högst två års fängelse. Det går inte att slippa anmäla genom att låtsas att man inte förstod: "I de fall då det är särskilt föreskrivet skall för underlåtenhet att avslöja brott ansvar enligt vad nu sagts ådömas jämväl den som ej insett men bort inse att brottet var å färde.".

Tillbaka till juridikfrågor
Tillbaka till brott/straffrågor