Egen hemsida eller websajt? Sätt en länk till oss!
Egen websajt?
Länka till oss!
faktabanken.nu logo
20 år rosett Veteransajt
 Faktabanken.nu
 har fyllt 20 år
Bredband
Startsidan
 MobilerFrågor och svarDatorer
Naturvetenskap
Teknik
Juridik
Uppfinningar
 SpelSpecialsektionerHobby
Rymdstationen
Solsystemet
Elektronik
Robotar
Trafikmärken
Dataord
Periodiska systemet
Projekt stadsbild
Tågsignaler
Gradbeteckningar
Showen utan slut
 MobiltelefonerSmått och gottDatorspel
Romerska siffror
Synvillor
Geologitidsåldrar
Motståndsfärgkoder
Diamantkvaliteter
Måttenheter
Spelord
Chattförkortningar
Filnamnsändelser
Batterier
Körkortsklasser
Knopfilmer
Runor
E-nummer
Farlighetsnummer
Polisgrader
Elektronik
Om faktabanken.nu
Länkbilder
Annonsering
Om cookies/GDPR
Fakta
 J-014 Brott, straff  Brott/Straff
Vad är det för skillnad på mord och dråp?

Dråp är ett mord som på grund av omständigheterna anses mindre grovt. Ett exempel kan vara att någon av barmhärtighet dödar en svårt sjuk. Däremot är det ingen skillnad mellan mord och dråp när det gäller att gärningsmannen måste ha uppsåt att döda.

Det finns tre typer av uppsåt, med olika grad av avsikt med dödandet. Vid direkt uppsåt är dödandet själva syftet, vid indirekt uppsåt är gärningsmannen ute efter något annat men vet att offret kommer att dö som en bieffekt. Vid eventuellt uppsåt vet gärningsmannen inte om offret kommer att dö, men är medveten om att det kanske blir så att offret dör, och han skulle handla likadant även om han var säker på att offret skulle dö. Både mord och dråp kräver någon av de tre uppsåtsformerna.

Om någon dödar genom ren oaktsamhet, t.ex. är vårdslös med maskiner eller med bil kör över en fotgängare som han inte såg, är det inte mord eller dråp. Då har man gjort sig skyldig till vållande till annans död, som inte kräver uppsåt att döda, det räcker med att man orsakade döden genom oaktsamhet.

Brottsbalkens 3:e kapitel, 1:a paragrafen (med ändrad straffskala genom lag 2009:396): "Den som berövar annan livet, döms för mord till fängelse på viss tid, lägst tio och högst arton år, eller på livstid."
Brottsbalkens 3:e kapitel, 2:a paragrafen: "Är brott som i 1 § sägs med hänsyn till de omständigheter som föranlett gärningen eller eljest att anse som mindre grovt, dömes för dråp till fängelse, lägst sex och högst tio år."
Brottsbalkens 3:e kapitel, 7:e paragrafen: "Den som av oaktsamhet orsakar annans död, döms för vållande till annans död till fängelse i högst två år eller, om brottet är ringa, till böter. Är brottet grovt, döms till fängelse, lägst sex månader och högst sex år."

Tillbaka till juridikfrågor
Tillbaka till brott/straffrågor