Egen hemsida eller websajt? Sätt en länk till oss!
Egen websajt?
Länka till oss!
faktabanken.nu logo
20 år rosett Veteransajt
 Faktabanken.nu
 har fyllt 20 år
Bredband
Startsidan
 MobilerFrågor och svarDatorer
Naturvetenskap
Teknik
Juridik
Uppfinningar
 SpelSpecialsektionerHobby
Rymdstationen
Solsystemet
Elektronik
Robotar
Trafikmärken
Dataord
Periodiska systemet
Projekt stadsbild
Tågsignaler
Gradbeteckningar
Showen utan slut
 MobiltelefonerSmått och gottDatorspel
Romerska siffror
Synvillor
Geologitidsåldrar
Motståndsfärgkoder
Diamantkvaliteter
Måttenheter
Spelord
Chattförkortningar
Filnamnsändelser
Batterier
Körkortsklasser
Knopfilmer
Runor
E-nummer
Farlighetsnummer
Polisgrader
Elektronik
Om faktabanken.nu
Länkbilder
Annonsering
Om cookies/GDPR
Fakta
 J-007 Brott, straff  Brott/Straff
Får man bryta sig in i en sommarstuga om någon håller på att dö?

Ja, det får man när det som har hänt är så allvarligt. Eftersom den handling man då gör inte är riktad mot någon brottsling vars brott man vill avbryta, kan man inte stödja sig på nödvärns-paragrafen. Men det finns en annan paragraf som ger en viss möjlighet att göra sådana saker, om man hamnat i nöd.

Detta regleras i brottsbalkens 24:e kapitel, 4:e paragrafen: "En gärning som någon, i annat fall än som nämnts tidigare i detta kapitel, begår i nöd utgör brott endast om den med hänsyn till farans beskaffenhet, den skada som åsamkas annan och omständigheterna i övrigt är oförsvarlig.".

Nöd-paragrafen är strängare än nödvärns-paragrafen när det gäller hur rimligt, eller nödvändigt, det man gör måste vara. Men om det som hänt är mycket allvarligt kan man åberopa att man handlat i nöd. Om någon till exempel dragits upp ur en isvak och håller på att frysa ihjäl kan ett inbrott i en stuga bli lagligt om det behövs för att hålla den nödställde varm tills hjälpen kommer.

Tillbaka till juridikfrågor
Tillbaka till brott/straffrågor