Egen hemsida eller websajt? Sätt en länk till oss!
Egen websajt?
Länka till oss!
faktabanken.nu logo
20 år rosett Veteransajt
 Faktabanken.nu
 har fyllt 20 år
Bredband
Startsidan
 MobilerFrågor och svarDatorer
Naturvetenskap
Teknik
Juridik
Uppfinningar
 SpelSpecialsektionerHobby
Rymdstationen
Solsystemet
Elektronik
Robotar
Trafikmärken
Dataord
Periodiska systemet
Projekt stadsbild
Tågsignaler
Gradbeteckningar
Showen utan slut
 MobiltelefonerSmått och gottDatorspel
Romerska siffror
Synvillor
Geologitidsåldrar
Motståndsfärgkoder
Diamantkvaliteter
Måttenheter
Spelord
Chattförkortningar
Filnamnsändelser
Batterier
Körkortsklasser
Knopfilmer
Runor
E-nummer
Farlighetsnummer
Polisgrader
Elektronik
Om faktabanken.nu
Länkbilder
Annonsering
Om cookies/GDPR
Fakta
 J-018 Familj, arv  Familj/arv
Hur ärver man efter en förälder som är om-sambo?

Sambon till den döde föräldern har rätt till vanlig bodelning enligt lag (1987:232) om sambors gemensamma hem, den s.k. sambolagen, vilket ger en mer begränsad rätt till egendom än om de varit gifta. I sambo-fallet är det i stort sett endast gemensam bostad och gemensamt bohag som skall delas upp (inte till exempel den dödes värdepapper, banktillgodohavanden, bil, fritidshus osv). Bostaden/bohaget måste ha anskaffats för gemensamt brukande, men det spelar ingen roll vem som betalade. Vissa delar av bohaget/bostaden kan vara undantagna från bodelningen om samborna skrivit samboavtal. Sambon har dock enligt en särskild minimiregel rätt till minst två basbelopp (om inte den gemensamma bostaden/bohaget är värt mindre än så). De tillgångar som finns kvar efter sambo-bodelningen är det som skall ärvas.

En särskild regel gäller om den döde tidigare varit gift med någon som dog medan de var gifta. I så fall kommer viss egendom nu att undantas innan sambo-bodelningen görs, (ärvdabalken, 3:e kapitlet, 7:e paragrafen). Det beror på att den nu döda vid sin förra maka/makes död ärvde denne (gäller sedan 1988).

Den efterlevande sambon har ingen arvsrätt efter den döde sambon om inte den döde skrivit ett sådant testamente. Finns inget sådant testamente ärver den dödes barn, medan den dödes sambo inte ärver någonting (utan endast får det som tillföll honom/henne genom sambo-bodelningen). Även om det finns ett testamente kan den döde högst testamentera hälften av arvegodset till sambon (eller till någon annan), den andra hälften ärvs alltid på vanligt sätt av barnen.

Arvet fördelas lika mellan den dödes alla barn. Om något av barnen dött men har barn i sin tur delar dessa (den dödes barnbarn) på sin döde förälders arv efter den nu döda far/mor-föräldern. Detta regleras i ärvdabalken, 2:a kapitlet, 1:a paragrafen: "Närmaste arvingar på grund av skyldskap äro arvlåtarens avkomlingar (bröstarvingar). Arvlåtarens barn taga lika lott. Är barn dött, skola dess avkomlingar träda i dess ställe, och skall var gren taga lika lott." Så länge det finns minst ett barn (eller barnbarn) till den döde, så ärver inte andra släktingar, till exempel den dödes syskon. Syskon ärver bara om den döde är barnlös (eller genom testamente).

Tillbaka till juridikfrågor
Tillbaka till familj/arvsfrågor