Egen hemsida eller websajt? Sätt en länk till oss!
Egen websajt?
Länka till oss!
faktabanken.nu logo
20 år rosett Veteransajt
 Faktabanken.nu
 har fyllt 20 år
Bredband
Startsidan
 MobilerFrågor och svarDatorer
Naturvetenskap
Teknik
Juridik
Uppfinningar
 SpelSpecialsektionerHobby
Rymdstationen
Solsystemet
Elektronik
Robotar
Trafikmärken
Dataord
Periodiska systemet
Projekt stadsbild
Tågsignaler
Gradbeteckningar
Showen utan slut
 MobiltelefonerSmått och gottDatorspel
Romerska siffror
Synvillor
Geologitidsåldrar
Motståndsfärgkoder
Diamantkvaliteter
Måttenheter
Spelord
Chattförkortningar
Filnamnsändelser
Batterier
Körkortsklasser
Knopfilmer
Runor
E-nummer
Farlighetsnummer
Polisgrader
Elektronik
Om faktabanken.nu
Länkbilder
Annonsering
Om cookies/GDPR
Fakta
 J-028 Avtal, köp, reparation  Avtal/köp
Vad händer om reparationen kostar mer än kostnadsförslaget?

Om reparatören lämnat ett kostnadsförslag får kostnaden för reparationen inte överstiga detta med mer än högst 15 procent. Detta regleras i Konsumenttjänstlagen (1985:716), med senare ändringar, 36:e paragrafen: "... Har näringsidkaren lämnat en ungefärlig prisuppgift får det uppgivna priset dock inte överskridas med mer än 15 procent, såvida inte någon annan prisgräns har avtalats eller näringsidkaren har rätt till pristillägg enligt 38 §.".

Den 38:e paragrafen reglerar bland annat fördyringar som uppstått på grund av något som kunden orsakat, och som reparatören inte kunde förutse. Orsakar kunden något sådant får priset överskrida kostnadsförslaget med mer än 15 procent.

Annars får priset enligt 38:e paragrafen bara överskrida kostnadsförslaget med mer än 15 procent om det under reparationen framkommit att någon form av tilläggsarbete också bör göras med det som repareras. Men då är reparatören skyldig att först kontakta kunden och få dennes godkännande att tilläggsarbetet får utföras. Detta regleras i konsumenttjänstlagens 8:e paragraf: "Om det när tjänsten utförs framkommer behov av arbete som på grund av sitt samband med uppdraget lämpligen bör utföras samtidigt med detta (tilläggsarbete), skall näringsidkaren underrätta konsumenten och begära dennes anvisningar.".

Tillbaka till juridikfrågor
Tillbaka till avtal/köpfrågor