Egen hemsida eller websajt? Sätt en länk till oss!
Egen websajt?
Länka till oss!
faktabanken.nu logo
20 år rosett Veteransajt
 Faktabanken.nu
 har fyllt 20 år
Bredband
Startsidan
 MobilerFrågor och svarDatorer
Naturvetenskap
Teknik
Juridik
Uppfinningar
 SpelSpecialsektionerHobby
Rymdstationen
Solsystemet
Elektronik
Robotar
Trafikmärken
Dataord
Periodiska systemet
Projekt stadsbild
Tågsignaler
Gradbeteckningar
Showen utan slut
 MobiltelefonerSmått och gottDatorspel
Romerska siffror
Synvillor
Geologitidsåldrar
Motståndsfärgkoder
Diamantkvaliteter
Måttenheter
Spelord
Chattförkortningar
Filnamnsändelser
Batterier
Körkortsklasser
Knopfilmer
Runor
E-nummer
Farlighetsnummer
Polisgrader
Elektronik
Om faktabanken.nu
Länkbilder
Annonsering
Om cookies/GDPR
Fakta
 J-023 Avtal, köp, handel  Avtal/köp
Gäller papper som jag tvingades att skriva på?

Nej, inte om man hotades eller liknande. Att man kände sig tvungen att ingå ett avtal enbart därför att man behövde pengar, är inte den typ av tvång lagen avser. Men om man t.ex. hotades med stryk, eller skrev på under vapenhot, så gäller inte avtalet man skrev på.

Sådant s.k. råntvång regleras i avtalslagen, Lag (1915:218) om avtal och andra rättshandlingar på förmögenhetsrättens område, med senare ändringar, 28:e paragrafen: "Rättshandling, den någon blivit rättsstridigt tvungen att företaga, vare, där tvånget utövats genom våld å person eller genom hot, som innebär trängande fara, icke gällande mot den tvungne.".

När det gäller så grovt tvång som beskrivs ovan, så spelar det ingen roll om man hotades av samma person som man ingick avtalet med eller av någon annan. Om det var en annan person som hotade, och den man ingick avtalet med inte visste om hotet, så måste man snarast anmäla till den man ingick avtalet med att man var hotad och därför tvingad att skriva på.

Om det var ett lite lindrigare tvång än det som beskrivs ovan gäller oftast inte avtalet heller. Ett exempel kan vara hot om utpressning, eller något annat olagligt utan våld. Men då krävs att det var samma person som man ingick avtalet med som tvingade en, eller att han/hon visste om eller insåg att man blivit tvingad.

Detta regleras i avtalslagens 29:e paragraf: "Rättshandling, den någon utan användande av sådana tvångsmedel, som i 28 § avses, rättsstridigt tvungit en annan att företaga, vare ej gällande mot den tvungne, där den, gentemot vilken rättshandlingen företogs, själv utövat tvånget eller ock insett eller bort inse, att rättshandlingen framkallats genom rättsstridigt tvång från annans sida.".

Tillbaka till juridikfrågor
Tillbaka till avtal/köpfrågor