Egen hemsida eller websajt? Sätt en länk till oss!
Egen websajt?
Länka till oss!
faktabanken.nu logo
20 år rosett Veteransajt
 Faktabanken.nu
 har fyllt 20 år
Bredband
Startsidan
 MobilerFrågor och svarDatorer
Naturvetenskap
Teknik
Juridik
Uppfinningar
 SpelSpecialsektionerHobby
Rymdstationen
Solsystemet
Elektronik
Robotar
Trafikmärken
Dataord
Periodiska systemet
Projekt stadsbild
Tågsignaler
Gradbeteckningar
Showen utan slut
 MobiltelefonerSmått och gottDatorspel
Romerska siffror
Synvillor
Geologitidsåldrar
Motståndsfärgkoder
Diamantkvaliteter
Måttenheter
Spelord
Chattförkortningar
Filnamnsändelser
Batterier
Körkortsklasser
Knopfilmer
Runor
E-nummer
Farlighetsnummer
Polisgrader
Elektronik
Om faktabanken.nu
Länkbilder
Annonsering
Om cookies/GDPR
Fakta
 J-026 Avtal, köp, reparation  Avtal/köp
Kan man låta en annan bilverkstad åtgärda en felaktig reparation?

Inte om man sedan vill kontakta den första bilverkstaden och få ersättning. Man är skyldig att meddela den som utförde arbetet om felet, reklamera, inom rimlig tid efter att man upptäckte felet. Om man inte gör det, utan i stället går till en annan verkstad, har man inte reklamerat som man skall.

Detta regleras i Konsumenttjänstlagen (1985:716), med senare ändringar, 17:e paragrafen: "Vill konsumenten åberopa att tjänsten är felaktig, skall han underrätta näringsidkaren om detta inom skälig tid efter det att han märkt eller bort märka felet (reklamation). ... Har meddelande om reklamation lämnats in för befordran med post eller avsänts på annat ändamålsenligt sätt, anses reklamation ha skett när detta gjordes.", och 18:e paragrafen: "Reklamerar konsumenten inte inom den tid som följer av 17 §, förlorar han rätten att åberopa felet.".

Den första verkstaden har rätt att själv avhjälpa felet i första hand. De kan frivilligt gå med på att betala för reparationen på en annan verkstad, men de har ingen skyldighet att göra det om man ställer dem inför fullbordat faktum.

En annan sak är om man först inte inser att bilproblemen beror på en felaktig reparation, utan lämnar in bilen till en ny verkstad ändå. Om man sedan, på grund av vad som framkommer på den nya verkstaden, inser att den första reparationen var felaktigt utförd, så finns viss möjlighet att vända sig till den första verkstaden och reklamera. Huvudsaken är att man reklamerar inom skälig tid efter att man märkt felet, i det här fallet först på verkstad nummer två. Det får dock inte vara ett så uppenbart fel att man tidigare borde ha förstått att något var fel med den första reparationen.

Tillbaka till juridikfrågor
Tillbaka till avtal/köpfrågor