Egen hemsida eller websajt? Sätt en länk till oss!
Egen websajt?
Länka till oss!
faktabanken.nu logo
20 år rosett Veteransajt
 Faktabanken.nu
 har fyllt 20 år
Bredband
Startsidan
 MobilerFrågor och svarDatorer
Naturvetenskap
Teknik
Juridik
Uppfinningar
 SpelSpecialsektionerHobby
Rymdstationen
Solsystemet
Elektronik
Robotar
Trafikmärken
Dataord
Periodiska systemet
Projekt stadsbild
Tågsignaler
Gradbeteckningar
Showen utan slut
 MobiltelefonerSmått och gottDatorspel
Romerska siffror
Synvillor
Geologitidsåldrar
Motståndsfärgkoder
Diamantkvaliteter
Måttenheter
Spelord
Chattförkortningar
Filnamnsändelser
Batterier
Körkortsklasser
Knopfilmer
Runor
E-nummer
Farlighetsnummer
Polisgrader
Elektronik
Om faktabanken.nu
Länkbilder
Annonsering
Om cookies/GDPR
Fakta
 J-003 Brott, straff  Brott/straff
Får man slänga ut en stökig person från festen?

Ja, det får man om festen hålls i någons bostad. En förutsättning är att den stökige vägrar att gå trots att han/hon tydligt blivit tillsagd att gå. I en sådan situation är det fråga om en typ av nödvärn, som regleras i brottsbalkens 24:e kapitel, 1:a paragrafen: "En gärning som någon begår i nödvärn utgör brott endast om den med hänsyn till angreppets beskaffenhet, det angripnas betydelse och omständigheterna i övrigt är uppenbart oförsvarlig. Rätt till nödvärn föreligger mot ... den som olovligen trängt in i eller försöker tränga in i rum, hus, gård eller fartyg, eller ... den som vägrar att lämna en bostad efter tillsägelse.". Som alltid när det gäller nödvärn är det viktigt att inte använda mer våld än som verkligen behövs. Den som vägrar att gå från någons bostad har gjort sig skyldig till hemfridsbrott (brottsbalken, 4:e kapitlet, 6:e paragrafen).

Om festen hålls på annan plats än i någons hem är det lite knivigare, då får man bara slänga ut den som "olovligen trängt in", t.ex. en objuden person som tagit sig in. Ur en bostad får man däremot slänga ut även inbjudna gäster, om de senare vägrar lämna bostaden trots tillsägelse. Oavsett om det är fråga om en bostad eller annan lokal får man också använda nödvärn för att hindra någon att olovligen tränga sig in, vid själva inträngandet. Den som trängt sig in i någons bostad har gjort sig skyldig till hemfridsbrott, den som trängt sig in i en annan typ av lokal har gjort sig skyldig till olaga intrång (brottsbalken, 4:e kapitlet, 6:e paragrafen).

Tillbaka till juridikfrågor
Tillbaka till brott/straffrågor