Egen hemsida eller websajt? Sätt en länk till oss!
Egen websajt?
Länka till oss!
faktabanken.nu logo
20 år rosett Veteransajt
 Faktabanken.nu
 har fyllt 20 år
Bredband
Startsidan
 MobilerFrågor och svarDatorer
Naturvetenskap
Teknik
Juridik
Uppfinningar
 SpelSpecialsektionerHobby
Rymdstationen
Solsystemet
Elektronik
Robotar
Trafikmärken
Dataord
Periodiska systemet
Projekt stadsbild
Tågsignaler
Gradbeteckningar
Showen utan slut
 MobiltelefonerSmått och gottDatorspel
Romerska siffror
Synvillor
Geologitidsåldrar
Motståndsfärgkoder
Diamantkvaliteter
Måttenheter
Spelord
Chattförkortningar
Filnamnsändelser
Batterier
Körkortsklasser
Knopfilmer
Runor
E-nummer
Farlighetsnummer
Polisgrader
Elektronik
Om faktabanken.nu
Länkbilder
Annonsering
Om cookies/GDPR
Fakta
 J-006 Brott, straff  Brott/Straff
Får man slå tillbaka om man blir angripen?

Man får slå tillbaka om det är helt nödvändigt för att freda sig, för att avbryta angreppet. Det är viktigt att man inte använder för mycket våld. Att slå tillbaka för att man blir arg, eller för att man tycker att angriparen förtjänar det, är inte tillåtet. Man får bruka ett visst rimligt våld om det behövs just för att förhindra eller avbryta ett brott.

Detta klassas som nödvärn, och regleras i brottsbalkens 24:e kapitel, 1:a paragrafen: "En gärning som någon begår i nödvärn utgör brott endast om den med hänsyn till angreppets beskaffenhet, det angripnas betydelse och omständigheterna i övrigt är uppenbart oförsvarlig. Rätt till nödvärn föreligger mot ... ett påbörjat eller överhängande brottsligt angrepp på person eller egendom". Man behöver inte själv vara angripen, man får skynda till någon annans hjälp. Angreppet behöver inte vara riktat mot en person, utan kan gälla t.ex. skadegörelse på föremål. Det behöver inte heller vara ens egen egendom man skyddar, det är även nödvärn att t.ex. hindra någon från att slå sönder grannens bil.

Det finns också en speciell paragraf som innebär en sorts förståelse för om någon vid nödvärn använt för mycket våld. Det gäller dock bara i vissa fall, t.ex. om man utsatts för en mycket chockartad upplevelse, kraftigt våld osv. Övervåld från den som försvarar sig i ett sådant läge, nödvärnsexcess, regleras i brottsbalkens 24:e kapitel, 6:e paragrafen: "Om någon i fall där 1--5 §§ detta kapitel eller 10 § polislagen (1984:387) är tillämplig har gjort mer än vad som är medgivet, skall han ändå vara fri från ansvar, om omständigheterna var sådana att han svårligen kunde besinna sig". Erfarenheter från tidigare rättsfall visar att det skall vara fråga om något tämligen saftigt som man råkat ut för om man ska kunna åberopa nödvärnsexcess.

Tillbaka till juridikfrågor
Tillbaka till brott/straffrågor