Egen hemsida eller websajt? Sätt en länk till oss!
Egen websajt?
Länka till oss!
faktabanken.nu logo
20 år rosett Veteransajt
 Faktabanken.nu
 har fyllt 20 år
Bredband
Startsidan
 MobilerFrågor och svarDatorer
Naturvetenskap
Teknik
Juridik
Uppfinningar
 SpelSpecialsektionerHobby
Rymdstationen
Solsystemet
Elektronik
Robotar
Trafikmärken
Dataord
Periodiska systemet
Projekt stadsbild
Tågsignaler
Gradbeteckningar
Showen utan slut
 MobiltelefonerSmått och gottDatorspel
Romerska siffror
Synvillor
Geologitidsåldrar
Motståndsfärgkoder
Diamantkvaliteter
Måttenheter
Spelord
Chattförkortningar
Filnamnsändelser
Batterier
Körkortsklasser
Knopfilmer
Runor
E-nummer
Farlighetsnummer
Polisgrader
Elektronik
Om faktabanken.nu
Länkbilder
Annonsering
Om cookies/GDPR
Fakta
 J-002 Avtal, köp, handel, kontokort  Avtal/köp
Måste man betala för kortköp när kortet stulits?

Inte om man följt avtalet med den som utfärdat kortet, det vill säga banken eller kontokortsföretaget. I avtalet finns normalt regler om vem som får stå för förlusten om tjuven lyckas använda kortet. Sådana regler får inte utformas hur som helst, de får aldrig strida mot konsumentkreditlagen. Inget hindrar att banken/kortföretaget har en snällare policy, men reglerna i avtalet kan aldrig vara strängare mot kortinnehavaren än de i konsumentkreditlagen.

Betalningsansvar vid förlust av kort regleras i konsumentkreditlagens 24:e paragraf: "Avtalsvillkor som innebär att kontohavare skall vara betalningsskyldig för belopp, som påförts kontot genom att kontokort har använts av obehörig, får göras gällande endast om kontohavaren eller annan som enligt kontoavtalet är behörig att använda kontokortet
1. lämnat ifrån sig kortet till annan,
2. genom grov oaktsamhet förlorat kortet,
3. på annat sätt förlorat besittningen av kortet och icke snarast efter upptäckten anmält förlusten hos kreditgivaren."


Om man anmält stölden av kortet till banken/kortföretaget omedelbart när man upptäckte den, och om man inte förvarat kortet på ett grovt oaktsamt sätt, så behöver man inte betala för belopp som tjuven lyckas dra från kortet. Med grovt oaktsamt menas sådant som att förvara kortet i en väska eller i en jackficka som man lämnat utan uppsikt en stund, t.ex. medan man gick på toaletten på krogen. Ett annat exempel (som man kanske inte tror skulle vara grovt oaksamt) är att lämna kortet i en låst bil. Bilinbrott är så pass vanliga att bilar inte anses vara en tillräckligt säker förvaringsplats när de inte står under uppsikt.

Konsumentkreditlagen gäller i den här frågan inte bara kreditkort, utan även kort utan kredit, dvs vanliga betalkort och liknande.

KreditkortTillägg: Kompletterande mer detaljerad lagstiftning har införts 2010-08-01, men grundprinciperna är desamma som tidigare. Bland annat finns nu krav på aktsamhet med pin-koden, samt ett tak på 12000 kronor i de fall när man själv måste stå för kostnaden på grund av oaktsamhet. Detta tak gäller dock inte om man varit "särskilt klandervärd" (till exempel lämnat kortet utan uppsikt på bland kläderna på badstranden medan man tog ett dopp och liknande), då kan man behöva stå för hela kostnaden precis som tidigare. En särskild regel gäller om någon obehörig tar ut pengar med hjälp av pin-koden, då kan man behöva stå för kostnader upp till 1200 kronor även om man inte varit grovt oaktsam.

Tillbaka till juridikfrågor
Tillbaka till avtal/köpfrågor