Egen hemsida eller websajt? Sätt en länk till oss!
Egen websajt?
Länka till oss!
faktabanken.nu logo
20 år rosett Veteransajt
 Faktabanken.nu
 har fyllt 20 år
Bredband
Startsidan
 MobilerFrågor och svarDatorer
Naturvetenskap
Teknik
Juridik
Uppfinningar
 SpelSpecialsektionerHobby
Rymdstationen
Solsystemet
Elektronik
Robotar
Trafikmärken
Dataord
Periodiska systemet
Projekt stadsbild
Tågsignaler
Gradbeteckningar
Showen utan slut
 MobiltelefonerSmått och gottDatorspel
Romerska siffror
Synvillor
Geologitidsåldrar
Motståndsfärgkoder
Diamantkvaliteter
Måttenheter
Spelord
Chattförkortningar
Filnamnsändelser
Batterier
Körkortsklasser
Knopfilmer
Runor
E-nummer
Farlighetsnummer
Polisgrader
Elektronik
Om faktabanken.nu
Länkbilder
Annonsering
Om cookies/GDPR
Fakta
 J-004 Brott, straff  Brott/Straff
Får man ta tillbaka sin stulna moped från tjuven?

Om det sker när man ertappar tjuven på bar gärning: ja. Om man känner igen sin moped på gatan vid ett senare tillfälle: nej. Det första är en typ av nödvärn som beskrivs i brottsbalkens 24:e kapitel, 1:a paragrafen med formuleringen: "Rätt till nödvärn föreligger mot ... den som med våld eller hot om våld eller på annat sätt hindrar att egendom återtas på bar gärning". Man får inte använda mer våld än nöden kräver, och det krävs att man tar tillbaka sitt stulna gods i samband med stölden, inte senare.

Om tjuven skulle börja slåss när man försöker ta tillbaka sitt stulna gods i samband med stölden, så är det inte längre bara fråga om stöld, utan rån. Brottsbalkens 8:e kapitel, 5:e paragrafen: "Den som ... sedan han begått stöld och anträffats på bar gärning, sätter sig med sådant våld eller hot till motvärn mot den som vill återtaga det tillgripna, dömes för rån till fängelse, lägst ett och högst sex år.".

Den som själv tar tillbaka stulet gods som han/hon påträffar vid ett senare tillfälle har gjort sig skyldig till självtäkt. Brottsbalkens 8:e kapitel, 9:e paragrafen: "Rubbar man olovligen annans besittning för att själv taga sig rätt, dömes för självtäkt till böter eller fängelse i högst sex månader."

Tillbaka till juridikfrågor
Tillbaka till brott/straffrågor