Egen hemsida eller websajt? Sätt en länk till oss!
Egen websajt?
Länka till oss!
faktabanken.nu logo
20 år rosett Veteransajt
 Faktabanken.nu
 har fyllt 20 år
Bredband
Startsidan
 MobilerFrågor och svarDatorer
Naturvetenskap
Teknik
Juridik
Uppfinningar
 SpelSpecialsektionerHobby
Rymdstationen
Solsystemet
Elektronik
Robotar
Trafikmärken
Dataord
Periodiska systemet
Projekt stadsbild
Tågsignaler
Gradbeteckningar
Showen utan slut
 MobiltelefonerSmått och gottDatorspel
Romerska siffror
Synvillor
Geologitidsåldrar
Motståndsfärgkoder
Diamantkvaliteter
Måttenheter
Spelord
Chattförkortningar
Filnamnsändelser
Batterier
Körkortsklasser
Knopfilmer
Runor
E-nummer
Farlighetsnummer
Polisgrader
Elektronik
Om faktabanken.nu
Länkbilder
Annonsering
Om cookies/GDPR
Fakta
 J-019 Brott, straff  Brott/Straff
Får man övertala någon att begå brott?

Det är förbjudet för de grövsta brotten, men inte för lindriga brott. Uppmaning/övertalning till brott, anstiftan är en form av stämpling vilket regleras i brottsbalkens 23:e kapitel, 2:a paragrafen: "... I fall som särskilt angivas dömes ock för stämpling till brott. Med stämpling förstås, att någon i samråd med annan beslutar gärningen, så ock att någon söker anstifta annan ... att utföra den.".

Straff för stämpling (t.ex. i form av anstiftan) kan för dessa grova brott utdömas även om brottet inte fullbordas. Anstiftan är dock inte straffbar om det knappast var någon risk att brottet skulle bli av: "Var faran för brottets fullbordan ringa, skall ej dömas till ansvar.". Om brottet fullbordas döms en anstiftare (som inte var med vid själva brottet) enligt brottsbalkens 23:e kaptiel, 4:e paragrafen: "... Den som ej är att anse såsom gärningsman dömes, om han förmått annan till utförandet, för anstiftan till brottet...".

Exempel på brott som det är straffbart att anstifta till är mord, dråp, grov misshandel, och rån. Ett icke-våldsbrott som det är straffbart att anstifta till är mened.

Tillbaka till juridikfrågor
Tillbaka till brott/straffrågor