Egen hemsida eller websajt? Sätt en länk till oss!
Egen websajt?
Länka till oss!
faktabanken.nu logo
20 år rosett Veteransajt
 Faktabanken.nu
 har fyllt 20 år
Bredband
Startsidan
 MobilerFrågor och svarDatorer
Naturvetenskap
Teknik
Juridik
Uppfinningar
 SpelSpecialsektionerHobby
Rymdstationen
Solsystemet
Elektronik
Robotar
Trafikmärken
Dataord
Periodiska systemet
Projekt stadsbild
Tågsignaler
Gradbeteckningar
Showen utan slut
 MobiltelefonerSmått och gottDatorspel
Romerska siffror
Synvillor
Geologitidsåldrar
Motståndsfärgkoder
Diamantkvaliteter
Måttenheter
Spelord
Chattförkortningar
Filnamnsändelser
Batterier
Körkortsklasser
Knopfilmer
Runor
E-nummer
Farlighetsnummer
Polisgrader
Elektronik
Om faktabanken.nu
Länkbilder
Annonsering
Om cookies/GDPR
Fakta
 J-009 Familj, arv  Familj/arv
Kan man välja vilket av föräldrarnas efternamn barnet får?

Ny Lag (2016:1013) om personnamn har införts och gäller från och med 2017-07-01. Den tidigare principen att helsyskon automatiskt får samma efternamn som redan födda helsyskon har tagits bort. Istället kan man ansöka för varje barn, även om det finns helsyskon sedan tidigare. Om föräldrarna har olika efternamn kan man ansöka om vilket som helst av de namnen, och man kan även ansöka om efternamn som någon av föräldrarna haft tidigare men inte längre har (utom tidigare efternamn som förvärvades genom äktenskap).

Man kan även ansöka om ett dubbelt efternamn bildat av föräldrarnas båda efternamn (med vissa restriktioner, som att dessa inte redan får vara dubbelnamn). Om det finns helsyskon som har annat efternamn kan man även ansöka om det efternamnet. Fortfarande gäller att om ingen ansökan görs inom tre månader så får barnet moderns efternamn.

En nyhet är att man kan ansöka om att barnet ska få ett efternamn bildat av någon av föräldrarnas förnamn plus ändelsen -son eller -dotter. På så sätt kan till exempel barnet Elsa, dotter till Mats och Alice Andersson, få namnet Elsa Matsdotter eller Elsa Alicedotter.

Detta regleras i Lag (2016:1013) om personnamn, 4:e och 5:e paragraferna:

"4 § När ett barn har fötts ska barnet ges ett efternamn. Barnets efternamn får vara
1. ett efternamn som föräldrarna eller någon av dem bär,
2. ett efternamn som någon av föräldrarna har burit,
3. ett dubbelt efternamn enligt 20 § andra stycket som är bildat av efternamn som föräldrarna bär,
4. ett efternamn som är bildat av något av föräldrarnas förnamn med tillägg av någon av ändelserna -son eller -dotter, eller som är bildat på jämförligt sätt, eller
5. ett efternamn som något av föräldrarnas gemensamma barn bär.
Ett efternamn enligt andra stycket 2 får inte vara ett namn som har förvärvats genom äktenskap, utom i det fall en förälder som avlidit bar namnet vid sin död."

"5 § En ansökan om förvärv av det efternamn ett barn ska ges enligt 4 § ska göras inom tre månader från barnets födelse. Det är förhållandena vid ansökningstillfället som är avgörande för bedömningen av om ett namn får förvärvas.
Om det inte görs någon ansökan inom den tid som anges i första stycket, förvärvar barnet det efternamn som den förälder som har fött barnet bär eller, om den föräldern har avlidit, det efternamn som den föräldern bar vid sin död."


Den 20:e paragrafen i samma lag reglerar bland annat att ett dubbelt efternamn bara kan bildas av två enkla (inte redan dubbla) efternamn, att man måste bestämma i vilken ordning de ska stå, och att de antingen kan stå separat eller vara förenade med ett bindestreck.

Tillbaka till juridikfrågor
Tillbaka till familj/arvsfrågor